Kluby Seniora

Od maja 2019 do maja 2020 Fundacja Wspierania Rozwoju Medeina realizuje projekt Wespół w Zespół – Aktywni Obywatele Sosnowca 60+”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt ma zaktywizować społecznie i obywatelsko osoby po 60 roku życia, których 
w naszym mieście jest ok. 27%.
W ramach projektu oprócz spotkań wprowadzających do projektu odbywały się spotkania Klubu Działacza, Akademii Działacza, narady robocze Klubu Działacza,
gdzie wprowadzano w życie pomysły, które powstały podczas spotkań klubowych.
Był i Wielki Bal Aktywnego Seniora 60+.
Spotkania Klubu Działacza odbywały się w dzielnicach Zagórze, Środula, Pogoń, Centrum. Podczas spotkań rozmawialiśmy m.in. o potrzebach seniorów.
Wszyscy uczestnicy, jak jeden mąż, komunikowali nam, że najbardziej brakuje im miejsc gdzie mogliby się spotykać, wspólnie spędzać czas, rozmawiać, grać
w karty, domino. Ludzie starsi czują się samotni.
Oczywistym wydało się więc, że idealnym miejsce do takich spotkań mogą być Kluby Seniora, których w Sosnowcu jest niewiele. Zaoferowaliśmy więc swoją pomoc
w tworzeniu takich miejsc i wyłoniliśmy spośród uczestników spotkań osoby, które chciały się zaangażować w ich tworzenie, zrobić coś dla siebie i swoich sąsiadów
i sąsiadek.
I tak oto rozpoczęliśmy naszą przygodę z tworzeniem Klubów Seniora w dzielnicach Stary Sosnowiec, Dańdówka, Zagórze i na osiedlu Jagiellońska.
Liderzy Klubów Działacza spotykali się na naradach roboczych, gdzie opracowywali plan działania. Pierwszym krokiem było rozpoznanie, gdzie w ich dzielnicy dostępny
jest lokal, który mógłby zostać zaadaptowany na siedzibę Klubu Seniora.
Część propozycji padła już podczas spotkań informacyjnych i spotkań Klubów Działacza.
Podczas kolejnych narad uczestnicy już nie tylko wiedzieli gdzie może powstać Klub, ale także wspólnie opracowywali m.in. pisma o nieodpłatne udostępnienie lokalu, regulaminy i statuty klubowe oraz plany pracy klubów np. na najbliższe pół roku.
Następnie aby podnieść swoje kompetencje społeczne założyciele klubów uczęszczali
na zajęcia Akademii Działacza, podczas których uczyli się m.in. jak aktywizować społeczność lokalną, pozyskiwać środki na inicjatywy na rzecz seniorów, organizować spotkania, występować publicznie i zarządzać zmianą.
Nauka nie poszła w las. Już w styczniu otworzyliśmy pierwszy Klub Seniora
w zasobach Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Dańdówce, przy Klubie Osiedlowym Kalinówka – ul. Kalinowa 173. Jedną z jego założycielek jest Pani Halina, która już od wielu lat działa społecznie, m.in. w Radzie Seniora miasta Sosnowca. Jak powiedziała “ Chciałam aby powstało miejsce, gdzie wspólnie będziemy mogli spędzać czas, integrować się, a nie siedzieć samotnie w domu, przed telewizorem. Zwłaszcza,
że większość tutejszych mieszkańców jest po 60 roku życia i tak naprawdę nie ma gdzie wyjść, ponieważ nigdy tutaj nie było Klubu Seniora ”. Na pierwsze spotkanie klubowe przyszło prawie 50 osób.
Niedługo po tym wydarzeniu Klubów Seniora zaczęło przybywać w Sosnowcu jak grzybów po deszczu! Dwa tygodnie po otwarciu klubu na Dańdówce jedna z uczestniczek projektu “Wespół w Zespół – Aktywni Obywatele Sosnowca 60+”- pani Zosia, otworzyła Klub Seniora
w dzielnicy Stary Sosnowiec. Klub również powstał w zasobach Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy Klubie”Ziemowit” na ulicy Sąsiedzkiej 4.
“Tutaj nigdy nie było takiego miejsca, gdzie seniorzy mogliby wspólnie spędzić czas, wyjść, pogadać, spotkać się czy potańczyć. Sama szukałam takiego miejsca dla siebie, ale wszędzie odprawiano mnie z kwitkiem, więc postanowiłam, że nie będę się nikogo prosić
i sama stworzę Klub tu, na Starym Sosnowcu!” – mówi Pani Zosi. I słowa nie były rzucone
na wiatr. Na pierwsze spotkanie klubowe przyszło prawie 100 osób.Jest to niewątpliwie dowód na ogromne zapotrzebowanie na taką działalność.
Trzeci Klub Seniora powstał przy Parafii św. Floriana w Sosnowcu, w salkach katechetycznych przy ulicy Bora Komorowskiego 2, w dzielnicy Zagórze. Jak mówi pan Michał – założyciel Klubu “, w tej części Zagórza są już dwa Kluby Seniora – BIOS przy ulicy Lenartowicza 108 i Bakcyl, przy ulicy Koszalińskiej 25, ale dla osób starszych mieszkających w okolicach ulicy Bohaterów Monte Cassino, Bora Komorowskiego, jest to jednak spora odległość. Dlatego, w odpowiedzi na prośby moich sąsiadek i sąsiadów postanowiłem założyć Klub.” W pierwszym spotkaniu Klubu wzięło udział ok. 40 osób.
Kolejny Klub Seniora utworzony został na osiedlu Jagiellońska, w zasobach Spółdzielni Jagiellonka, przy ulicy Jagiellońskiej 12. Niestety, w wyniku epidemii jego otwarcie musiało zostać odłożone w czasie.
Kluby na bieżąco utrzymują się z comiesięcznych składek w wysokości 10-15 pln, które przeznaczają na zakup napojów, kawy, herbaty ciasteczek, środków czystości, materiałów biurowych, a niektórzy także na koszta zużycia mediów.itp.
Liderzy Klubów wspólnie z członkami przygotowali propozycje planów pracy, w ramach których planują m.in. wspólne wyjścia do kina, teatru, wycieczki, spotkania
z ciekawymi ludźmi, potańcówki i pogaduchy. Wszystkie Kluby otrzymały ze środków projektu granty, które wykorzystały na organizację pierwszych spotkań i ich promocję.
Aktualnie z powodu pandemii wszelkie działania klubowe zostały zawieszone.
O wznowieniu działalności Klubów Seniora, utworzonych przy wsparciu projektu “Wespół w Zespół. Aktywni Obywatele 60+”’, zostaną Państwo poinformowani przez liderów klubów. A tymczasem chcielibyśmy serdecznie pogratulować naszym aktywnym, sosnowieckim obywatelom +60 i życzyć powodzenia w dalszej działalności społecznej.

 Grafika Wespół w Zespół