ngo terminy

Organizacje pozarządowe co roku sporządzają sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz składają je do różnych urzędów. Obowiązków sprawozdawczych mają dużo – nietrudno się w nich pogubić.

Dlatego na infografice porządkujemy najważniejsze terminu związane ze sprawozdaniami i nie tylko.

ngo terminy sprawozdania 2019 550