glosowanie

Znamy już kandydatów w wyborach do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kadencja 2015 – 2017. Po kliknięciu w nazwisko kandydata można zapoznać się z przygotowanym przez niego opisem doświadczenia w działalności w III sektorze, motywacją do uczestniczenia w pracach Rady oraz programem działania. 

     1. Aleksander Sudara 
     2. Sławomir Dębski
     3. Ireneusz Świerkot
     4. Zofia Szot
     5. Jerzy Cholewa
     6. Magdalena Domańska
     7. Jan Filipek
     8. Jerzy Lipniewski
     9. Magda Drdzeń 
     10. Maciej Mizia
     11. Jerzy Wojdyła
     12. Ewa Pichnor
     13. Bogusław Blicharski
     14. Dariusz Jurek
     15. Mateusz Wiatr