logo sosnowiec laczy

Na podstawie ogłoszenia Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 19.10.2020 r. o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady Działalności Pożytku Publicznego, które zakończyło się dnia 26.10.2020, poniżej przedstawiamy Państwu opisy osób zakwalifikowanych do głosowania – zgodne ze złożonymi formularzami zgłoszeniowymi kandydatów do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Głosowanie odbędzie się od 02.11.2020 do dnia 16.11.2020 r. Urna, do której mogą Państwo wrzucić swój głos, będzie dostępna w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych przy Placu Kościuszki 5.

Pani Beata Jankowska – Stowarzyszenie Kocia Becia

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Stowarzyszenie Kocia Becia to nie tylko Ja, ale cała moja ekipa. Jesteśmy grupą wspaniałych przyjaciół. Stowarzyszenie założyliśmy ponad dwa lata temu, razem z Kasią i Klaudią. Jednak działamy już 7 lat, pomagając naszym „mniejszym braciom”.

Sterylizujemy koty wolno żyjące, szczepimy, leczymy oraz szukamy im nowych domów. Organizujemy wydarzenie pn. Kocia Zumba – Maraton zumby, gdzie zbieramy fundusze potrzebne na naszą działalność statutową. Ponadto kolejnym stałym punktem w naszym kalendarzu jest Koci Bieg – podczas którego zbieramy pieniążki na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

W okresie letnim organizujemy również pikniki, kiermasze, festyny, podczas których zbierane są fundusze

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Moją motywacją do uczestnictwa w pracach Rady jest poszerzenie oraz włączenie w działania prowadzone przez Nasze Stowarzyszenie inne organizacje pozarządowe. Chcę współpracować również z Urzędem Miejskim w Sosnowcu, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz pogłębiać swoją wiedzę.

Pani Roksana Rogala – Stowarzyszenie Twórców Sztuki „Passionis”

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Roksana Rogala działa od 15 lat w dziedzinie kultury na terenie miasta Sosnowca. Pełni Funkcję prezesa w Stowarzyszeniu Twórców Sztuki „Passionis” oraz prezesa Fundacji „Passionis”. Działając
w III sektorze jest inicjatorką i organizatorką wielu projektów i przedsięwzięć artystyczno – kulturalnych. Świadczy również usługi artystyczne w postaci widowisk wokalno – tanecznych, koncertów, spektakli teatralnych oraz szeroko pojętej animacji dla dzieci oraz animacji czasu wolnego dla dorosłych. Prowadzi warsztaty dla organizacji pozarządowych oraz zajmuje się działalnością charytatywną. Współpracuje z Urzędem Miejskim w Sosnowcu oraz Instytucjami Kultury na terenie miasta Sosnowca.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Moją główną motywacją do pracy w Sosnowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego jest szeroko rozumiany rozwój miasta Sosnowca. Z ogromną sumiennością i obiektywizmem będę wykonywała powierzone mi zadania oraz z chęcią przedstawię swoje propozycje dotyczące możliwości integracji społeczności lokalnej i rozwoju kulturowego. Mam mnóstwo pomysłów na realizację działań przy współpracy z innymi członkami Rady Pożytku Publicznego. Mam nadzieję, że będę miała możliwość przedstawienia swoich pomysłów członkom Rady.

Pani Anna Tutaj – Fundacja „Nieinni”

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Fundacja od 6 lat pomaga potrzebującym w wielu aspektach życia codziennego. Finansujemy turnusy rehabilitacyjne, sprzęty rehabilitacyjne, wizyty u specjalistów, ale przede wszystkim mamy na celu wspieranie rodzin naszych podopiecznych. Poprzez swoje działania walczymy ze stereotypami oraz dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Chętnie współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz władzami miasta Sosnowca przy realizacji różnych przedsięwzięć charytatywnych. Nie boimy się nowych wyzwań, staramy się pokonywać wszelkie przeszkody dla dobra osób, które potrzebują naszej pomocy.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Uczestnicząc w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego, chciałabym zwrócić uwagę na problem wykluczenia społecznego. Działając wspólnie ze wszystkim członkami Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, chcę w jeszcze szerszym stopniu pomagać osobom chorym oraz niepełnosprawnym, ponieważ pracując od kilku lat w Fundacji, wiem jaka jest skala tego problemu.

Pan Arkadiusz Marzec – Zagłębie e-Sportu

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Pan Arkadiusz Marzec swoją działalność społeczną rozpoczął już podczas nauki w gimnazjum.
W ramach wolontariatu współpracował ze Stowarzyszeniem „Młodzi Wspólnie Dla”, gdzie pomagał przy organizacji wielu przedsięwzięć kierowanych do lokalnej społeczności miasta Sosnowca. Był również wolontariuszem podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które były organizowane na terenie Sosnowca.

W roku 2018 założył stowarzyszenie pn. Zagłębie e-Sportu. Wspólnie z grupą przyjaciół realizuje wszystkie obrane przez siebie cele. Stowarzyszenie jest zaangażowane we wszelkie wydarzenia organizowane dla społeczności lokalnej. Osoby pracujące w stowarzyszeniu zawsze służą pomocą, radą, są otwarci na nowe działania. Są zarówno organizatorami jak i współorganizatorami wielu imprez dla każdej grupy wiekowej. Biorą czynny udział w większości wydarzeń organizowanych na terenie Miasta Sosnowca, niejednokrotnie również na terenie miast ościennych.

Ściśle współpracuje z wieloma sosnowieckimi organizacjami pozarządowymi.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Uczestnicząc w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego, chciałbym działać na rzecz społeczności lokalnej miasta Sosnowca w jeszcze szerszej prospektywnie niż dotychczas. Moim celem jest dążenie do aktywizacji i integracji wielopokoleniowej. Chciałbym wspólnie z innymi sosnowieckimi organizacjami pozarządowymi prowadzić kampanie motywujące mieszkańców Sosnowca do działań związanych z minimalizowaniem problemów społecznych i lokalnych. Za nieodzowny element prac Rady uważam wzmacnianie III sektora poprzez kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród mieszkańców Miasta.

Pan Tomasz Ryrak – Fundacja im. Brata Alberta

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Od 27 lat pracuję zawodowo z osobami niepełnosprawnymi, głównie intelektualnie – przez siedem lat jako fizjoterapeuta a następnie jako kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu. Ponadto działam w Społecznej Radzie Powiatowej ds. osób niepełnosprawnych, w kadencji poprzedniej jako członek , obecnie jako przewodniczący. Byłem organizatorem wielu imprez o charakterze integracyjnym dla środowiska osób niepełnosprawnych. Współpracuję z wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta Sosnowca jak i poza nim.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Poprzez 27 – letnią pracę zawodową w środowisku osób niepełnosprawnych posiadam duże doświadczenie oraz praktykę w tej dziedzinie życia. Znam również ich potrzeby, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym, a także problemy i bariery w pełnej integracji z otaczającą ich rzeczywistością. Posiadam wiedzę, co zmienić bądź udoskonalić, aby stworzyć lepsze warunki do pełnej integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Sosnowca.

Pan Paweł Pełka – Klub Żeglarski Zagłębie w Sosnowcu

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Pełnione funkcje społeczne od 1998 r. – członek zarządu ds. szkolenia Klubu Żeglarskiego ZAGŁĘBIE
w Sosnowcu, Komandor Klubu KŻ ZAGŁĘBIE od 2006 roku, Wiceprezes Śląskiego Klubu Żeglarskiego od 2016 r. Koordynator Regionalny Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PolSailing dla dzieci od roku 2018, organizowanego przez Polski Związek Żeglarski przy wsparciu Ministerstwa Sportu na terenie miasta Sosnowca. Organizator szkoleń, imprez sportowych i edukacyjnych, obozów dla dzieci i młodzieży.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Daleko idąca współpraca w zakresie nałożonym przez ustawę o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Kierowanie się dobrem mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządu miejskiego poprzez wyrażanie opinii, pomocy, współpracy z podmiotami, utrzymaniem standardów realizacji zadań publicznych.

Marcel Kotarski – Time2Party

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Już jakiś czas temu wraz z grupą przyjaciół wpadliśmy na pomysł stworzenia grupy, której cele będą ukierunkowane na młodzież. Naszym głównym zamiarem było zaangażowanie w życie Miasta Sosnowca i otwartość na nowe możliwości. Chcąc sformalizować swoją działalność oraz podjąć próby pozyskiwania na nią środków – założyliśmy stowarzyszenie pn. Time2Party. Stowarzyszenie zajmuje się zrzeszaniem i integracją ludzi o podobnych zainteresowaniach. Organizujemy imprezy kulturalne takie jak: koncerty lokalnych artystów, imprezy muzyczno – taneczne oraz sportowe (jak morsowanie). Ciągle się rozwijamy, szukamy nowych pomysłów, rozwiązań i staramy się, aby wachlarz naszych usług ciągle się poszerzał.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Jestem osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, z głową pełną pomysłów na realizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych na terenie miasta Sosnowca. Poprzez pracę w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, chciałbym nawiązać nowe kontakty, zintegrować III sektor oraz móc działać wspólnie w dobrym interesie całej społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej.

Karta do Głosowania