Kalendarz sosnowieckich NGO 2014

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zaprasza, już po raz czwarty, organizacje pozarządowe do nadsyłania materiałów do „Kalendarza sosnowieckich NGO” na rok 2014. Kalendarz będzie promował lokalne organizacje pozarządowe, jak również, oprócz nadesłanych zdjęć organizacji, znajdą się informacje o najważniejszych terminach i wydarzeniach dotyczących trzeciego sektora. 

 

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Sosnowca do nadsyłania w terminie do 20 września 2013r.

na adres mailowy scop@um.sosnowiec.pl następujących materiałów:
– logo organizacji,
– dobrej jakości (max 5 – rozdzielczość 300 DPI) zdjęć z życia organizacji,

ZGODĘ na publikację wizerunku,
 

Warunkiem zamieszczenia zdjęć w Kalendarzu jest dostarczenie ZGODY na publikację wizerunku na adres: 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20

lub przesłanie skanu ZGODY na adres mailowy scop@um.sosnowiec.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.