glosowanie

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w głosowaniu na kandydatów do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Już w środę 3 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, Sosnowiec o godz. 17.00. odbędzie się zebranie ogólne, podczas którego nastąpi wybór Komisji Skrutacyjnej oraz przedstawienie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego. Głosy będzie można oddawać od chwili rozpoczęcia Zebrania do godz. 19.00.Po zakończeniu Zebrania Ogólnego urna z głosami zostanie przewieziona do Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Kościuszki 5), gdzie można będzie oddawać głosy w godzinach pracy Centrum do dnia 17 czerwca 2015 r. Komisja Skrutacyjna zbierze się w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych 19 czerwca 2015 r.

Zasady głosowania są następujące:
1. Każdej organizacji przysługuje 1 głos
2. Głos można oddać po pobraniu od pracowników SCOP opieczętowanej karty do głosowania
3. W imieniu organizacji głosują osoby uprawnione do jej reprezentowania zgodnie z KRS/inną ewidencją. W przypadku jednostek terenowych- konieczne jest upoważnienie jednostki macierzystej. Osoby te podpisują się na karcie do głosowania. 
4. Każda organizacja może zagłosować wyłącznie na jednego kandydata

Poniżej znajduje się lista kandydatów. Po kliknięciu w nazwisko można zapoznać się z przygotowanym przez kandydata opisem doświadczenia w działalności w III sektorze, motywacją do uczestniczenia w pracach Rady oraz programem działania. 

     1. Aleksander Sudara 
     2. Sławomir Dębski
     3. Ireneusz Świerkot
     4. Zofia Szot
     5. Jerzy Cholewa
     6. Magdalena Domańska
     7. Jan Filipek
     8. Jerzy Lipniewski
     9. Magda Drdzeń 
     10. Maciej Mizia
     11. Jerzy Wojdyła
     12. Ewa Pichnor
     13. Bogusław Blicharski
     14. Dariusz Jurek
     15. Mateusz Wiatr

UWAGA !

W zawiązku z możliwością spotkania się w większym gronie prosimy o dostarczenie w dniu wyborów wypełnionej ankiety diagnozującej III sektor, którą można pobrać z naszej strony internetowej  (kliknji tutaj aby pobrać). Ankiety będziemy także rozdawać w dniu wyborów. Jednocześnie ankietę można także wypełnić elektronicznie i w każdej chwili wysłać na adres e-mail: redakcja.scop@um.sosnowiec.pl