Żółty znak ze strzałkami

W maju poznaliśmy projekt zupełnie nowej regulacji – długo wyczekiwany projekt ustawy o ekonomii społecznej. Czy przedstawiona propozycja jest dobra, czy zła? Jakie znaczenie ma dla organizacji społecznych? Czy jest spójna z funkcjonującym systemem pożytku publicznego, czy też jest dla niego zagrożeniem? Jaki wpływ będzie miała na zasady współpracy organizacji pozarządowej z administracją? Jak wpłynie na rozwój podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych?

19 maja 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt Ustawy o ekonomii społecznej (zob: Ustawa o ekonomii społecznej. Projekt przekazany do opiniowania).

Ustawa zapowiadana była (i oczekiwana od dawna). Przygotowanie projektu poprzedziła w 2017 roku debata nad założeniami. Uwidoczniła ona, że to temat trudny i budzący gorące dyskusje w samym trzecim sektorze (zobacz przeprowadzoną w portalu debatę: Dla kogo ustawa o ekonomii społecznej?).

Dziś temat wraca w bardzo konkretnej postaci – projektu, którego konsultacje dobiegają końca. Ale to nie oznacza, że nie ma już po co i o czym dyskutować. Więc wracamy do debaty. I zapraszamy!

Chcemy się przyjrzeć:

  • przedstawionemu projektowi – co się w nim znalazło, jakie nowe propozycje zawiera, jak wpłynie na rozwój ekonomii społecznej i podmiotów, które działają w jej obszarze
  • definicjom zawartym w projekcie – m.in. jak projekt definiuje podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne
  • nowym trybom zlecania zdań i usług
  • powiązaniom proponowanej ustawy z przepisami o działalności pożytku – czy zaproponowane przepisy korelują z “biblią III sektora”, czy też wszystko trzeba będzie poukładać od nowa
  • czy zaproponowane rozwiązania spełniają nagromadzone przez lata postulaty – czy pchną ekonomię społeczną na nowe tory

 

Czekamy na Wasze opinie: redakcja@portal.ngo.pl.

Źródło:  ngo.pl