Organizacje pożytku publicznego zbierają środki z alokacji, wydają te środki i zabiegają o nie. Część OPP prowadzi kampanie procentowe właściwie przez cały rok – inne koncentrują się na sezonie rozliczeniowym (na początku roku) i być może właśnie rozpoczynają przygotowania do kolejnego okresu. Wszystkie jednak muszą prowadzić kampanie zgodnie z prawem.

Organizacja pożytku publicznego zbiera 1,5% od podatników. Aby zachęcić ich do przekazania środków akurat na nią, produkuje materiały promocyjne (zamawia ogłoszenie w prasie, wykupuje reklamę w internecie, drukuje ulotki itp.). Działania te oznaczają wydatki. OPP może je pokryć z różnych źródeł – np. ze składek (jeśli to stowarzyszenie) lub z projektu (jeśli pisząc projekt przewidziała takie wydatki). W tych przypadkach obowiązek z art. 27c. ust. 1 ustawy organizacji pożytku nie dotyczy.

Jeśli jednak do sfinansowania opisanej tu promocji (w całości lub w części) organizacja wykorzysta środki, które otrzymała w ramach 1,5 procenta, to musi o tym poinformować. Informacja musi znaleźć się na wydrukowanej ulotce, być elementem ogłoszenia w gazecie, wyświetlić się w telewizyjnym spocie.

Programy komputerowe do PIT z oznaczeniem dotyczącym 1,5%

Omawiany artykuł 27c ustawy o pożytku oraz wskazane rozporządzenie dotyczą również obowiązku właściwego oznaczania programów komputerowych wspomagających rozliczenia podatkowe i przekazywanie 1,5%.

Programy do PIT-ów były wykorzystywane przez organizacje pożytku. Nie zawsze do końca uczciwie wobec podatnika i innych OPP. Organizacja bezpłatnie udostępniała program, który ułatwiał rozliczenie podatkowe. W programie “zaszyty” był jednak numer KRS jednej OPP i niemożliwa była jego zmiana. Procent szedł do rozpowszechniającej program organizacji, a korzystająca z programu osoba nie zawsze nawet zdawała sobie sprawę, że tak się dzieje. Innym wariantem były programy do rozliczeń, gdzie lista OPP do wyboru ograniczała się np. do dziesięciu.

Użycie takich programów, ani nawet umieszczanie w nich organizacji pożytku w opisany sposób, nie zostało zakazane. Wprowadzono jednak obowiązek podjęcia działań, dzięki którym podatnik będzie świadomy, że korzystając z programu ma OGRANICZONY wybór organizacji pożytku, bądź też, że wybór ten jest SWOBODNY.

Zgodnie z art. 27c. ust. 2 ustawy o działalności pożytku każdy program musi więc zawierać odpowiednią informację o możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1,5% OPP albo o braku swobodnego wyboru i przekazania 1,5%. 

Obowiązek dotyczący programów komputerowych nakładany jest na wszystkich, którzy takie programy rozpowszechniają – niezależnie od tego, czy będzie to organizacja pozarządowa ze statusem pożytku zbierająca 1,5%, czy też inny podmiot (np. redakcja gazety, która dodaje do danego wydania program do PIT).

Podobnie jak w przypadku obowiązku informowania o wykorzystaniu środków z 1,5% do promocji, również w tym przypadku przepisy szczegółowe znajdują się w rozporządzeniu (tym samym). Zaglądamy do niego, żeby wiedzieć jakiego sformułowania użyć i jak umieścić je w programie [kliknij i zobacz rozporządzenie].

Źródło: ngo.pl