Dłonie

Przed nami ostatnia prosta, ostatni tydzień na zatwierdzenie sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych! Choć wiemy, że część z Was zrealizowała ten obowiązek już dawno, to jednak na wszelki wypadek wciąż przypominamy. Tym razem o możliwościach podejmowania decyzji online.

Zbliża się przesunięty termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej w 2021 r. Jeszcze tego nie zrobiliście, a planujecie procedować online?

Stowarzyszenia i fundacje nie muszą spotykać się “fizycznie”, w siedzibie lub w innym miejscu, jeśli obawiają się organizować takich spotkań w trakcie wciąż trwającej pandemii, czy też trudno jest im je przeprowadzić z powodów formalnych (bo np. mają dużo członków rozproszonych po całej Polsce). Drugi rok spotykamy się wirtualnie, coraz lepiej nam to idzie, część z nas postrzega to wręcz jako zwyczajny sposób pracy. Również takie spotkania, jak posiedzenia zarządów i innych organów organizacji – w tym również spotkanie członków czyli walne zebranie – może być, bez przeszkód formalnych, zorganizowane przez internet. Korzystajmy z tej możliwości, niezależnie od powodów, dla których wybieramy opcję online.

Decyzje online. Co o nich mówi prawo?
Przed pandemią cześć organizacji wykorzystywała możliwości spotykania się i podejmowania decyzji online, jednak nie zawsze było pewne czy jest to działanie akceptowane przez prawo (legalność takich spotkań mogły podważać np. sądy rejestrowe). Przepisy zmieniły się jednak na początku pandemii, kiedy wiadomo już było, że inne (fizyczne) spotkania są trudne lub niemożliwe.

Dziś nie ma już wątpliwości, że spotkania przez internet są legalnym sposobem zorganizowania działań stowarzyszeń i fundacji.

Możliwość obradowania online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wynika ze zmienionego art. 10 Prawa o stowarzyszeniach, w którym dodano ustępy 1a- 1e. W ustawie o fundacjach zmieniono art. 5, dodając ustępy 1a i 1b – tu wprowadzono zapis wskazujący, że fundacje stosują w tym względzie zasady przewidziane w prawie o stowarzyszeniach. Zobacz teksty ustaw w serwisie sejmowym (ISAP): Prawo o stowarzyszeniachustawa o fundacjach.

Trzeba pamiętać, że z możliwości podejmowania uchwał i obradowania online korzystamy tylko w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Ponadto zasad tych nie stosują te organizacje pozarządowe, których statuty zawierają zapisy dotyczące obrad w trybie elektronicznym – bo stosują się do zasad wskazanych w statucie (wcześniej przewidziały sobie takie możliwości i nie muszą korzystać z rozwiązań pandemicznych). To też oznacza niestety, że organizacje, które w statucie zapisały wprost, że obrady nie mogą odbywać się w trybie online, nie mogą wykorzystać tych rozwiązań.

Wprowadzenie w 2020 roku zapisów o elektronicznym trybie podejmowania uchwał i obradowania rozwiewa wątpliwości organizacji, których statuty nie zawierały żadnych regulacji w tym względzie. Uzyskują pewność, że obrady i głosowania online są legalne.

Źródło: ngo.pl