Fundacja Medeina

3 grudnia 2021 w siedzibie Fundacji Medeina w Sosnowcu zakończyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu <Bio-soczewki -Uczenie się- Wzmacnianie-Troska> finansowanego przez program Erasmus+, w którym wzięła udział młodzież z Polski, Hiszpanii, Włoch i Szwecji.

Wizyta miała na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz wzmocnienie ekologicznej odpowiedzialności młodzieży.

Uczestnicy z Polski, Włoch i Hiszpanii mieli okazję poznać zielone projekty Fundacji Medeina, odwiedzili lokalne organizacje i sklepy działające w ujęciu “zero waste”/ upcykling/recykling.  Odbyły się również ciekawe spotkania i dyskusje z artystami, eko-aktywistami i politykami, m.in senator Joanną Sekułą.

W ramach wizyty młodzież z Polski, Hiszpanii, Włoch i Szwecji obejrzała film dokumentujący młodzieżowe strajki klimatyczne “Nadzieja umiera ostatnia” J. Ramsey’a. Film opowiada o działaniach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, wyzwaniach, jakie niesie za sobą aktywizm ekologiczny oraz o zmianach klimatycznych, których wszyscy jesteśmy świadkami.

Po filmie miała miejsce rozmowa z Olgą Salbert, 19 letnią aktywistką ekologiczną z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Uczestnicy spotkania pytali, czy członkowie ruchu zauważyli jakąkolwiek zmianę w polskiej polityce dotyczącą zmian klimatu względem swojego stałego stanowiska.

Aktywistka przyznała, że Młodzieżowy Strajk Klimatyczny był dużym wyzwaniem dla młodych ludzi, był to swego rodzaju precedens. Sukcesem MSK jest to, że udało się zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat stanu środowiska.

Podczas dyskusji poruszony został problem osób, które są przeciwne zielonym postulatom. Jak dotrzeć do przeciwników ekologii i przekonać ich do istotności tematu?

W ramach wizyty odbyło się również spotkanie ze znaną artystką Małgorzatą Rozenau, twórczynią murali ekologicznych na Śląsku, która opowiadała o tym, w jaki sposób street art może współdziałać z inicjatywami ekologicznymi. W Bielsko-Białej przy okazji powstania muralu udało się ocalić sporo starych drzew skazanych na wycinkę przez władze miasta. Zielone murale artystki mają na celu zainspirować przechodniów do refleksji na temat naszego połączenia z naturą i przyszłości planety.

Podczas spotkania Fundacja Medeina zaprezentowała młodzieży film “Euro-hike” o metodach outdoorowej pracy rozwojowej, łączącej człowieka z naturą, który powstał w 2020 roku we współpracy z grupą trenerów edukacji w naturze z Łotwy, Hiszpanii, Portugalii i Polski. Po filmie wywiązała się dyskusja, czy odzyskanie połączenia z naturą może ograniczyć podstawy eksploatacji i wyzysku człowieka wobec środowiska naturalnego.
Eko-aktywista i lobbysta anty-węglowy Kamil Szewczyk z Śląskiego Ruchu Klimatycznego rozpoczął swoje spotkanie do zadana ważnego pytania “Jak się czujesz w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi?”
Młodzi ludzie z Polski, Hiszpanii, Szwecji i Włoch odpowiedzieli, że czują się przygnębieni, zatroskani, towarzyszy im poczucie beznadziei, a tylko czasem łapią się pozytywnej myśli i wierzą w lepszą przyszłość.
Młodzi mówili o uczuciu paniki na myśl o tym, co stanie się z naszą planetą i przyznali, że są przerażeni na myśl o tym, ile gatunków fauny i flory niebawem zginie bezpowrotnie.
Uczestnicy spotkania zadawali aktywiście wiele pytań, np.: „Co możemy zrobić?”, “Jak działać, żeby walczyć na rzecz klimatu?”. Wnioski ze spotkania były stanowcze. Po pierwsze: nie możemy być leniwi. Po drugie: musimy zmienić swoje nastawienie wobec natury i nie traktować jej jako oddzielonej od człowieka. Po trzecie: trzeba wpływać na decyzje władz i dużych korporacji.

Trzeci dzień spotkania otworzyło spotkanie z senatorką Joanną Sekułą z Sosnowca, podczas którego przedstawiła ona działania Specjalnej Komisji ds. Działań Ekologicznych w Senacie. Dyskusja z polityczką dotyczyła konieczności prowadzenia edukacji ekologicznej dla młodzieży i dzieci, rozwinięcia programów nauczania przyrody, geografii, wiedzy obywatelskiej. Wymaga to zaangażowania nauczycieli, którzy byliby przychylni zmianom programu edukacji. “Edukacja dla klimatu” odegrałaby ważną rolę w zrozumieniu istoty i konsekwencji zmian klimatycznych na ziemi, które przejawiają się m.in przez wzrost globalnej temperatury, topnienie lodowców i susze. Program zwracałby również uwagę na zdrowie człowieka, zwierząt, jakość wody, gleby.
Dalsza dyskusja z senatorką dotyczyła zmian w polskiej polityce energetycznej zgodnie z nowymi europejskimi założeniami “Zielonego Ładu” oraz koniecznych zmian w mentalności Polaków.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Benem Lazar – wędrownym nauczycielem permakultury, ogrodnikiem-filozofem, projektantem ekosystemowych siedlisk oraz społeczności, redaktorem witryny Permakultura.Edu.PL. Spotkanie dotyczyło wpływu permakultury na zmianę klimatu oraz zrównoważonych sposobów produkcji żywności. Aktywista permakulturowy rozpoczął spotkanie od pytania “Skąd pochodzi żywność”? Oczywiście pochodzi z farm. Warto jednak wspomnieć, iż tradycyjna farma, w przeciwieństwie do permakultury, jest dla środowiska niekorzystna. Jest pełna pestycydów i pól, które zasiewane są tymi samymi roślinami, co zmniejsza zróżnicowanie gatunkowe i prowadzi do erozji. Produkcja żywności w tradycyjnych farmach wymaga transportu, logistyki i wpływa negatywnie na środowisko. Permakultura natomiast pozwala na lokalną produkcję jedzenia lokalnie, przez co ograniczany jest między innymi transport. Uprawiana roślinność jest zróżnicowana, przez co zapewnia warunki do życia dla wielu owadów i zwierząt. Permacultura, która czerpie swoją nazwę od wyrażenia “permanent agriculture” pozwala na uprawianie roślin przez cały rok, niezależnie od szerokości geograficznej. Richard Perkins, autor poczytnych książek udowodnił, że założenie takiego ogrodu jest możliwe nawet w bardzo niesprzyjającym środowisku. Warto przestać kupować jedzenie w supermarketach, a zamiast tego nawiązać współpracę z lokalnymi farmerami.

Wizyta międzynarodowa umożliwiła również gościom udział w ciekawym spotkaniu online w ramach Klubu Myśli Ekologicznej “Dajmy odetchnąć planecie, dajmy odetchnąć sobie” z udziałem Ryszarda Kuliga, Wojciecha Eichelbergera oraz Piotra Skubały.  Podczas spotkania Klubu zastanawiano się, jak doszło do obecnego kryzysu ekologicznego i co można zrobić, aby zmienić eksploatacyjne i przemocowe podejście człowieka wobec natury.

Ostatnim punktem, który udało się odwiedzić podczas wizyty był sklep społeczny “Tyle tego” prowadzony przez Stowarzyszenie Kurka Wodna. Sklep działa na zasadzie dotacji, osoby wspierające stowarzyszenie oddają zbędne ubrania, książki, płyty, biżuterię, obrazy i inne przedmioty. W sklepie prowadzone są również warsztaty z upcyklingu, recyklingu, prezentowana jest kuchnia wegańska. Niedawno została otwarta “kuchnia społeczna”, podczas której uczestnicy wspólnie gotują i uczą się nowych przepisów.
Sklep działa od lipca 2021, czyli od niedawna, ale jego asortyment jest już imponujący i rozbudowany. Członkowie Stowarzyszenia Kurka Wodna zapytani o plany na najbliższe pięć lat przyznali, że sklep jest aktualnie ich oczkiem w głowie, a jego widoczność jest dla nich najważniejszym zadaniem. Trzymamy kciuki!

W ramach wizyty zapoznano także młodzież z międzynarodową publikacją powstałą w ramach realizacji projektu, noszącą tytuł “Od eko-lęku do eko-działania: jak przekształcić strach lub wątpliwości młodzieży w eko-aktywizm i włączenie społeczne”. Publikacja jest interaktywną książką, dostępną dla wszystkich osób, które pragną zaangażować młodzież w aktywizm ekologicznych i szukają na to skutecznych sposobów. Dostępna jest bezpłatnie na stronie Fundacji Medeina: www.medeina.pl, a jej powstanie było współfinansowane przez program Erasmus+.

Bardzo się cieszymy, że dzięki wsparciu z programu Erasmus+ mieliśmy okazję gościć w Polsce międzynarodową grupę młodych działaczy z Włoch, Hiszpanii i Szwecji, by wspólnie dyskutować o zrównoważonym rozwoju. Liczymy na to, że wspólne działania młodzieżowe przyniosą korzyść planecie i wspólnym wysiłkiem uda się zatrzymać postępującą katastrofę klimatyczną.