podatki urząd skarbowy

Wypełnienie i przesłanie do skarbówki deklaracji CIT-8, to obowiązek każdej organizacji pozarządowej – nawet tej najmniejszej. Elektroniczna forma CIT-8 jest wyzwaniem. Czy wszystkie NGO muszą składać deklaracje CIT-8 elektronicznie? Kto może to zrobić na papierze? Przypominamy podstawowe zasady dotyczące składania deklaracji oraz terminy, w ramach których realizujemy obowiązek w 2022 r.

Forma złożenia CIT-8 zależy od wielkości organizacji, tzn. opodatkowania jej dochodów i obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników.

W 2022 roku możemy skorzystać z przesuniętego (trzeci rok z rzędu) terminu na złożenie deklaracji. Mamy dodatkowe trzy miesiące na realizację tego obowiązku.

Obowiązek każdej organizacji pozarządowej

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

CIT-8 to informacja o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

W 2022 r. składamy CIT-8, rozliczając się za rok 2021.

Kto może sporządzić CIT na papierze

Ogólna zasada jest taka, że CIT-8 sporządzamy i wysyłamy w formie elektronicznej (z elektronicznymi płatnymi podpisami). Jest jednak grupa podmiotów, która uzyskała prawo do złożenia CIT-8 analogowo – czyli sporządzenia go w wersji papierowej z odręcznymi podpisami.

Jakie organizacje mogą składać CIT w formie papierowej? Możliwość ta dotyczy organizacji, które:

artykuł 27a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli organizacja sporządza CIT-8 papierowo, może skorzystać z elektronicznego formularza, wypełnić go w komputerze, po czym wydrukować. Może też najpierw wydrukować pusty formularz, a następnie wypełnić go ręcznie. Niezależnie od tego co wybierze, wydrukowany formularz trzeba będzie jeszcze podpisać – ręcznie.

Deklarację papierową można wysłać pocztą (listem poleconym) lub zanieść osobiście do swojego urzędu skarbowego (i uzyskać potwierdzenie złożenia).

Pozostałe organizacje pozarządowe składają CIT-8 elektronicznie

Organizacje, które nie spełniają warunków opisanych powyżej składają CIT-8 w formie elektronicznej. CIT-8 można sporządzić elektronicznie:

Obecnie do wysyłania CIT-8 w formie elektronicznej konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Koszt „wyrobienia” takiego podpisu to kilkaset zł, plus ewentualne opłaty za przedłużenie jego ważności w kolejnych latach.

O wysłanie elektronicznego CIT można też poprosić biuro księgowe (zlecić). Przy wysyłce jednej deklaracji koszty będę mniejsze niż przy wykupieniu podpisu. Ten sposób wysłania deklaracji omawialiśmy już przy okazji przypominania o obowiązku wysłania w styczniu PIT-ów pracowniczych. W przypadku CIT-8 możemy postąpić tak samo (opisujemy to jeszcze poniżej).

Formularze deklaracji CIT-8

Formularze deklaracji podatkowych udostępnia Ministerstwo Finansów w serwisie podatki.gov.pl. Najpewniej jest korzystać zawsze z ostatniej (najnowszej wersji) formularza. Wersje oznaczone są numerkami. W tej chwili (połowa marca) w serwisie podatki.gov.plotwiera się w nowej karcie dostępne są dwie wersje:

Niestety na stronie nie podano, czy obie wersje można wykorzystać do rozliczeń, o których tu piszemy (za 2021 rok). Jeśli więc chcecie lub MUSICIE skorzystać z deklaracji w formie elektronicznej (tzn. takiej, którą można wypełnić w komputerze) to dostępna jest w tej chwili tylko starsza wersja (wersja 30).

Redakcja NGO.pl wysłała dwukrotnie (pierwszy raz na przełomie lutego i marca) do Ministerstwa Finansów pytanie czy obie wersje (30 i 31) można wykorzystać do rozliczeń za 2021 rok, oraz kiedy dostępna będzie wersja 31 umożliwiająca elektroniczne wypełnienie i wysłanie deklaracji, jednak DO TEJ PORY NIE OTRZYMALIŚMY ŻADNEJ ODPOWIEDZI.

Biuro księgowe – CIT-owa poczta

Możliwe są dwie opcje:
  1. biuro na podstawie przekazanych przez organizację informacji, z pomocą używanego przez nie oprogramowania, sporządza deklarację CIT-8 i korzystając z podpisu kwalifikowanego wysyła ją do fiskusa.
  2. organizacja sama sporządza deklarację, używając formularza z portalu podatkowego, przekazuje ją wypełnioną do biura, a biuro wysyła (korzystając z darmowej wtyczki do PDF lub aplikacji e-Deklaracje Desktop, dostępnych w portalu podatkowym), podpisując posiadanym płatnym podpisem kwalifikowanym.

Druga opcja powinna być tańsza: praca biura sprowadza się tu do wysyłki dostarczonych dokumentów. W pierwszej dochodzi użycie profesjonalnego oprogramowania i praca polegająca na wpisaniu danych do deklaracji.

W jednym i drugim przypadku wysyłka musi być poprzedzona upoważnieniem konkretnej osoby z biura, która podpisze i wyśle CIT-8 organizacji. Upoważnienie takie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym. Można to zrobić w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. Upoważnienie składamy na druku UPL-1. Wysyłka musi być dokonana do końca marca (zobacz termin poniżej), a trzeba się liczyć się z tym, że rejestracja upoważnienia w systemie fiskusa może potrwać. Procedura tej nie powinniśmy więc odkładać do ostatniej chwili!

Upoważnienie do wysyłki elektronicznej: https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze-pelnomocnictwa/otwiera się w nowej karcie

Kiedy składamy deklarację

Termin realizacji obowiązków związanych z CIT-8 jest w 2022 roku przesunięty. Podobnie jak w dwóch ostatnich latach z powodu pandemii (a w tym roku również z powodu ilości pracy, którą mają księgowi z wdrażaniem przepisów tzw. Polskiego Ładu), na sporządzenie i wysłanie CIT-8 mamy dodatkowe 3 miesiące.

CIT-8

standardowy termin wysłania deklaracji CIT-8 (rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych) – 31 marca

przesunięty termin wysłania deklaracji w 2022 roku – 30 czerwca 2022 roku

Podany wyżej przesunięty termin dotyczy również organizacji pozarządowych. Wskazane terminy to terminy dla podmiotów, które mają rok obrotowy taki sam, jak kalendarzowy (tak jest w większości NGO-sów). Przesunięty termin dotyczy składania deklaracji ZA 2021 rok.

Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z przesuniętego terminu i zrealizować swoje obowiązki później niż zwykle. Mogą jednak również trzymać się terminu standardowego, jeśli ze względów organizacyjnych tak jest im wygodniej. Przesunięcie terminu to możliwość, a nie nakaz – wybór należy do NGO. Oczywiście nawet korzystając z przesuniętego terminu nie musimy czekać do końca czerwca – deklarację możemy też wysłać w kwietniu lub maju.

Przesunięcie terminu wysłania deklaracji w 2022 r. opisane jest w projekcie rozporządzenia (nie jest jeszcze obowiązującym prawem). Nie ma jednak powodów do przypuszczeń, że przesunięcie nie wejdzie ostatecznie w życie – rozporządzenie zostanie przyjęte i opublikowanie do końca marca i przesunie termin składania CIT-8 w 2022 r.

Zobacz projekt rozporządzenia przesuwającego terminy CIT-8 w serwisie legislacja.gov.pl: rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Źródło: ngo.pl