staz

Projekt pn. “Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku Pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska” realizowany jest przez Fundację Imago we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami RONAL i Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Aktualnie prowadzimy rekrutację uczestników do projektu, w tym momencie mamy jeszcze miejsca w grupie, która wyjeżdża na staż w terminie 08.01.2017-08.03.2017. Ponadto w kolejnym roku planujemy realizację kolejnych 4 grup stażowych.

  • Do udziału zapraszamy osoby młode, które łącznie spełniają następujące warunki:
    są w wieku 18-35 lat,
    nie pracują, nie szkolą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
    mieszkają na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego (w tym Zabrze) woj. śląskiego – lista powiatów dostępna w Regulaminie rekrutacji na stronie projektu (link poniżej)

 

W ramach projektu oferujemy:

szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka niemieckiego, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze);
2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania uczestnika (np. mechatronik, automatyk, technik mechanik, specjalista w zakresie obróbki skrawaniem, lakiernik, ślusarz, elektronik, elektryk, operator CNC, i innych)
pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – dojazd, opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe;
aktywizację zawodową po powrocie do kraju (poradnictwo zawodowe i wybór jednej z trzech form wsparcia tj: 1) płatne staże w Polsce dla osób zarejestrowanych w PUP w Zabrzu i PUP w Chorzowie, 2) szkolenia zawodowe z certyfikatem, 3) pośrednictwo pracy)
opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
zaświadczenie udziału w projekcie
do udziału zachęcamy również kobiety.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Korzyści dla uczestnika:

zdobycie kwalifikacji zawodowych
wzrost kompetencji językowych i multikulturowych
zdobycie doświadczenia zawodowego zagranicą
pomoc i wsparcie w wejściu na rynek pracy
zmiana środowiska, otoczenia

Dokumenty rekrutacyjne, a także więcej informacji można uzyskać w:

Punkcie informacyjnym w Zabrzu, ul. Wolności 262, pok. 310/311, Zabrze

Biurze projektu, ul. Floriańska 1, Rybnik (budynek ośrodka CRiR Bushido), sala konferencyjna, 1 piętro, biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Osoby do kontaktu: Anna Starostka, tel. 504 565 301, e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl lub Magdalena Stempska tel. 513 362 807 magda.stempska@fundacjaimago.pl”

Informacje na stronach www:

http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/jade-na-staz-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-rynku-pracy-osob-w-wieku-18-35-lat-ze-slaska/”

https://www.facebook.com/jadenastaz