III Andrzejkowy Bal Wolontariusza

23 listopada 2018 roku o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej DorJan przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu odbędzie się III Andrzejkowy Bal Wolontariusza pod hasłem “Vivat Niepodległa” Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Do udziału w wydarzeniu zaproszona jest młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Diecezji Sosnowieckiej wykonująca nieodpłatne świadczenia wolontaryjne oraz młodzież, której bliska jest idea wolontariatu, czyli bezinteresownego działania na rzecz innych.
Minimalny wiek uczestnika balu to 13 lat.

Podczas Balu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą grupę wolontariacką 2017/18 “Wolontariat – podaj dalej”.
Konkurs adresowany jest do grupy wolontariuszy zrzeszonych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Diecezji Sosnowieckiej, które podejmują działania wolontariackie na terenie swojej jednostki samorządowej.
Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych szkolnych zespołów wolontariackich oraz uhonorowanie ich nagrodami w postaci pucharów i dyplomów wręczanych przez Włodarzy miast.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.sosnowiec.caritas.pl w zakładce „Ty&Caritas”

Sylwia Bogusz

plakat wolontariat podaj dalej