Trwa nabór projektów do II edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP wyróżniającej wybitne, nowatorskie i efektywne działania obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Wnioski można składać do 31 stycznia 2014. 

– Podróżując po Polsce, miałem okazję poznać wiele inicjatyw samorządowych, dobrze służących pobudzaniu obywatelskiej aktywności. Jestem przekonany, iż warto rozpowszechniać te przykłady i zachęcać Polaków do czynnego udziału w kształtowaniu własnego otoczenia. Dlatego na prezydenckiej stronie internetowej uruchomiliśmy Witrynę Obywatelską – powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Witryna Obywatelska Prezydenta RP

Witryna Obywatelska to miejsce gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk działań obywatelskich m.in. różnych form działalności na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju czy realizacji zadań publicznych dla dobra wspólnego ( www.prezydent.pl/witryna-obywatelska ).

Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP mają szansę otrzymać działania zamieszczone na Witrynie Obywatelskiej. Jako partner witryny, partnerstwo projektu „Decydujmy razem” zachęca mieszkańców gmin i powiatów, liderów społecznych, organizacje obywatelskie oraz jednostki samorządowe do zgłaszania swoich inicjatyw.

Nagroda corocznie przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;
  2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;
  3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Doceniamy nominowanych

Dla samorządów nominowanych do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP przygotowaliśmy specjalną edycję Akademii współdecydowania (www.decydujmyrazem.pl/akademia). Zakres tematyczny wsparcia zostanie uzgodniony z każdym z samorządów oddzielnie. Oferta jest podobna do wsparcia, jakie otrzymują gminy i powiaty objęte projektem “Decydujmy razem” i ma na celu upowszechnienie wyróżnionych dobrych praktyk wśród sąsiedzkich jednostek samorządowych, a także wsparcie merytoryczne ekspertów zatrudnionych w projekcie.

Zobacz też: www.prezydent.pl/witryna-obywatelska