Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych już raz drugi zorganizowało dwa konkursy propagujące ideę wolontariatu oraz wspieranie organizacji pozarządowych przez sektor prywatny i publiczny.
Nominowani przez sosnowieckie NGO kandydaci ubiegali się o tytuł: 
„Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2012” oraz „Mecenas NGO Roku 2012”.


Dodatkowo w ramach przyznania tytułu „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2012” Internauci dokonali wyboru najbardziej popularnego wolontariusza, któremu przyznaliśmy „Nagrodę Internautów”.
Nominacje mogły zgłaszać wszystkie sosnowieckie organizacje pozarządowe, które z racji swojej społecznej działalności, na co dzień spotykają osoby bezinteresownie pomagające innym.
Wyboru, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminach poszczególnych Konkursów, dnia 29 października 2013 roku dokonała Kapituła Konkursowa w składzie:

  • Przewodnicząca Kapituły Konkursowej, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca – Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć
  • Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – Pani Paulina Adamus
  • Kierownik Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – Dom Aktywnej Młodzieży – Pani Beata Moskal
  • Reprezentantka Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach – Pani Marta Kuter
  • Reprezentantka Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – Pani Anastazja Wypych

Finał oraz ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystej Gali Laureatów NGO w dniu 13 listopada 2013r., o godz. 17.00, w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
Z ramienia Kierownictwa Miasta obecni byli Wiceprezydenci Miasta Sosnowca: Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć, która pełniła funkcję Przewodniczącej Kapituły Konkursowej oraz Pan Zbigniew Szaleniec.
Swoją obecnością zaszczycił Galę również Członek Zarządu Województwa Śląskiego Pan Arkadiusz Chęciński.
Nie zabrakło również reprezentantów Rady Miejskiej oraz Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Oficjalnego otwarcia Gali dokonała Pani Wiceprezydent Agnieszka Czechowska – Kopeć.

Przedstawiona w dwóch odsłonach tematyka Gali pozwoliła zgromadzonej publiczność poznać bliżej nominowanych, dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez SCOP oraz informatorowi przekazywanemu przy wejściu do teatru. Przygotowane materiały przybliżyły sylwetki nominowanych, opowiedziały o ich działaniach oraz o znaczeniu dla trzeciego sektora.

W dalszej części nastąpiło przekazanie Nominacji oraz ogłoszenie wyników.

W Konkursie „Mecenas NGO Roku 2012” Zwycięzcą została Firma MATDAR – Dariusz Kiercz z Dąbrowy Górniczej.

W Konkursie „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2012”

– Nagrodę Internautów otrzymała Pani Zofia Szot

– Główną nagrodę, czyli tytuł „Wolontariusza Roku 2012” przypadł ex aequo dwóm osobom, które otrzymały jednakową ilość punktów przyznaną przez Kapitułę Konkursową: Pani Dorocie Rybackiej oraz Panu Radosławowi Chrobotowi.

Laureaci konkursów otrzymali statuetki oraz symboliczne nagrody ufundowane przez Miasto oraz Firmę Tchibo.

Muzycznie czas spędzany na Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO uświetniły występy śpiewającej młodzieży – wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, (zespołu Wokalnego AKCENT i Studia Piosenki) oraz Pani Wioli Miłek.

Wydarzenie pozwoliło również na wyróżnienie Wolontariatu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Wyróżnienia wręczał Pan Wiceprezydent Zbigniew Szaleniec.

Na Gali gościliśmy również dwie wolontariuszki z Hiszpanii i Gruzji odbywające u nas w Sosnowcu, w Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety „Wolontariat Europejski” realizowany przez stowarzyszenie w ramach Programu: „Młodzież w działaniu”.

Na zakończenie zgromadzeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wszystkim Nominowanym, a w szczególności Laureatom Konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w swoich planach i przedsięwzięciach.

Broszura prezentująca Nominowanych.

 

    

   

   

       

    
 
 

       

 
 
    
  
  
   
 
 

   

  
      

 

 

 

           

 
          

  Sosnowiecka Gala Laureatów NGO – ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Przedstawicieli Sosnowieckich Organizacji Pozarządowych  na Sosnowiecką Galę Laureatów NGO roku 2012 organizowaną w dniu 13 listopada 2013r. w Teatrze Zagłębia, ul. Teatralna 4 w Sosnowcu 

Już po raz drugi pragniemy wyróżnić osoby, które angażują się w działalność wolontarystyczną. Jesteśmy przekonani, iż jest to doskonały sposób na popularyzację znaczenia wolontariatu w naszym regionie, na zachęcenie mieszkańców do włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.
 
Jednocześnie, chcemy także uhonorować podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne rzeczowo lub finansowo wspomagające lokalne przedsięwzięcia organizacji pozarządowych, zachęcając tym samym kolejnych sponsorów do wspierania NGO.


Uroczystość rozpocznie się o godzinie 17.00

Uwaga! Termin zgłoszeń upłynął 23 października.

Regulaminy konkursów:


Regulamin Konkursu o przyznanie wyróżnienia “Mecenas NGO Roku”

Formularz zgłoszenia kandydata
 


Regulamin Konkursu o przyznanie wyróżnienia “Sosnowiecki Wolontariusz Roku”

Formularz zgłoszenia kandydata 


Archiwum