aktywni

“Homeland of freedom” to projekt, sfinansowany z funduszy Programu Erasmus +, zrealizowany w okresie od 10 kwietnia do 16 kwietnia 2019 r. przez sosnowiecką organizację pozarządową – Fundację Aktywni w Europie.

 

W międzynarodowej wymianie wzięła udział młodzież – grupa współpracująca na co dzień z Fundacją, młodzież z litewskiej organizacji VsI Inovaciju biuras oraz węgierskiej Paszto Varos Onkormanyzata.
W sumie w projekcie uczestniczyło 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników w wieku 15-19 lat i 2 liderów. Na miejsce działań wymiany młodzieży została wybrana Wisła i Dom Wypoczynkowy “Limba”. Honorowy patronat nad projektem “Homeland of freedom” objął Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok.
Tematyką projektu była wspólna historia Litwy, Polski i Węgier, w szczególności 100 rocznica odzyskania niepodległości. Celem przedsięwzięcia było zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji i postaw, związanych z jego główną tematyką – historią państw, z których pochodzili uczestnicy “Homeland of freedom” oraz drogą do wolności i uzyskania niepodległości. Poznanie i pogłębienie tych zagadnień i ich zrozumienie, pozwoliło na docenienie przez młodzież poświęcenia, wytrwałości i ofiarności swoich przodków, którzy w okresie niewoli manifestowali swoje przywiązanie do kultury narodowej i języka oraz wierzyli w wolność i niepodległość swoich państw.
Projekt został zrealizowany w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej tj. gry i zabawy integracyjne, sesje tematyczne, gra miejską, spotkania z lokalną społecznością, interaktywna lekcja muzealna, wieczory narodowe, ewaluacje.
W ramach projektu, uczestnicy odwiedzili Muzeum Śląskie, gdzie w czasie interaktywnej lekcji muzealnej zapoznali się z wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce na Śląsku i zmierzały do odzyskania wolności m.in. Powstania Śląskie czy strajki i akcje protestacyjne w Kopalni Wujek. Wzięli udział w grze miejskiej, przygotowanej przez harcerzy, nawiązującej do tematyki projektu – wolności i niepodległości. Spotkali się z lokalną młodzieżą, z którą stworzyli “pomniki skojarzeń”, dotyczące takich pojęć, jak niepodległość, wolność, suwerenność czy demokracja, także stworzyli kapsułę czasu, która została uroczyście zakopana. Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy zorganizowali również wieczory narodowe, które dały możliwość zapoznania się z tradycjami, kulturą i regionalnymi potrawami. W czasie wieczoru regionalnego młodzież mogła spróbować regionalnych dań z Beskidów i zapoznać się z lokalnym folklorem.
Tygodniowe spotkanie było okazją dla uczestników projektu do zdobycia nowej wiedzy i nowych umiejętności, poznania swoich kultury, kultury lokalnej i nawiązania wiele nowych, międzynarodowych przyjaźni.