W dniach 30 sierpnia – 5 września 2021, Fundacja Aktywni w Europie z Sosnowca zorganizowała międzynarodową wymianę młodzieży w ramach projektu “Have2Oppose”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus +.

W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział młodzi ludzie z greckiej organizacji Euphoria z Aten, rumuńskiej szkoły Colegiul National “Mihail Sadoveanu” z Pascani oraz Fundacji Aktywni w Europie. Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników i 2 liderów.

Pomysł na projekt powstał w związku z zauważalnym ogromnym problemem, jakim jest marnowanie i zanieczyszczanie wody, która jest źródłem naszego życia i przetrwania na Planecie.

Celem projektu “Have2Oppose” było poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska, w szczególności wody; promocja postaw proekologicznych, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń, związanych z ochroną wody; przeciwdziałaniem nadmiernemu eksploatowaniu i zanieczyszczaniu wody oraz podniesienie świadomości z zakresu zagrożeń, wynikających z ludzkiej działalności, związanej z nadmierną eksploatacją wody. Te wszystkie zagadnienia znalazły odzwierciedlenie w warsztatach tematycznych i dyskusjach.

Dzięki prezentacjom i aktywnościom podczas zajęć, młodzi ludzie z Polski, Grecji i Rumunii zdobyli wiedzę na temat zasobów wodnych w swoich i partnerów państwach; wykorzystywania wody w różnych dziedzinach życia/przemysłu/gospodarki, a także o prognozach, dotyczących deficytu wody w najbliższych latach. Stali się bardziej świadomi zagrożeń i negatywnych skutków dla Planety, wynikających z działalności człowieka, ale również możliwości i sposobów lepszego dbania o środowisko, w szczególności o zasoby wodne.

W ramach jednych z pierwszych zajęć zostały przeprowadzone aktywności integracyjne i budujące zespół w wymianie młodzieży. Dzięki nim, uczestnicy przełamali swoje bariery nieśmiałości, komunikowania się w języku angielskim, lepiej się ze sobą zapoznali, stworzyli zgrany i zintegrowany zespół, a także przyjazną atmosferę.

W trakcie projektu “Have2Oppose”, młodzież z Polski, Rumunii i Grecji pracowała nad przygotowaniem akcji promocyjno-informacyjnej, którą następnie przeprowadzili w Zakopanem.
W ramach harmonogramu wymiany młodzieży, uczestnicy przygotowali i zrealizowali sesję zdjęciową, której głównym motywem była woda. Poprzez zdjęcia, które młodzi ludzie wykonali, pokazali nie tylko piękno wody, ale skłonili do refleksji odnośnie jej marnowania i zanieczyszczania.
Przeprowadzili również konferencję online, w której wzięli udział przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych. W ramach spotkania, uczestnicy zaprezentowali wypracowane rezultaty, a także mieli możliwość wymienić się cennym doświadczeniem. Konferencja była także okazją do zaprezentowania całego projektu oraz programu Erasmus +.
Uczestnicy projektu spotkali się z przedstawicielem organizacji ekologicznej i odwiedzili oczyszczalnię ścieków w Zakopanem. Dzięki wizycie zdobyli wiedzę na temat oczyszczania wody, ochrony środowiska, a także podzielili się dobrymi praktykami z ekspertem oraz uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

W czasie wymiany młodzieży odbyły się też wieczory narodowe, zorganizowane przez uczestników projektu, które dały możliwość zapoznania się z tradycjami, zwyczajami, kulturą, regionalnymi potrawami i tańcami z ich rodzinnych stron.