go go

 „Grow up to vote” to projekt sosnowieckiej Fundacji Aktywni w Europie zrealizowany w okresie od 27 lutego do 4 marca 2020 w Poroninie (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+).

Parnerami w projekcie była bułgarska organizacja Sdruzhenie “NIE” oraz litewska organizacja Asociacija Aktyvistai. Byla to trójstronna wymiana młodzieży w wieku 15-17 lat.
Główną tematyką projektu „Grow up to vote” było obywatelstwo europejskie, świadomość europejska, aktywne i odpowiedzialne obywatelstwo oraz polityka na rzecz młodzieży, a jego celem m.in.:
– poszerzenie wiedzy na temat polityki na rzecz młodzieży;
– poszerzenie wiedzy na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego, zapoznanie się z zadaniami i obowiązkami posła do Parlamentu Europejskiego;
– poszerzenie wiedzy na temat wyborów na różnych szczeblach;
– poszerzenie wiedzy na temat działalności i obowiązków Radnego i Młodzieżowej Rady Miejskiej;
– stanie się bardziej świadomymi, odpowiedzialnymi obywatelami i Europejczykami, którzy aktywnie angażują się w życie obywatelskie oraz podejmują świadome i przemyślanie decyzje, bazujące na doświadczeniu i wiedzy;
W czasie działań, młodzież miała okazję zdobyć i poszerzyć wiedzę na temat wyborów na różnych szczeblach; spotkać się z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy w Kościelisku, Przewodniczącym Rady Gminy w Kościelisku – Panem Arturem Bukowskim oraz Radnym Miasta Zakopane – Panem Tymoteuszem Mrozem. W czasie spotkania uczestnicy projektu zapoznali się z działalnością Młodzieżowej Rady Gminy oraz obowiązkami jej członków, rozmawiali na temat zaangażowania młodych ludzi w życie obywatelskie i współpracy Rady z decydentami, zwłaszcza lokalnymi – Wójtem Gminy Kościelisko i Radą Gminy Kościelisko. Zastanawiali się wspólnie, jak zachęcić młodych ludzi do aktywności obywatelskiej, poprzez angażowanie się w działalność Młodzieżowej Rady Gminy. W drugiej części spotkania młodzież dowiedziała się, jak wygląda praca radnego, jakie są jego obowiązki i działania.
Podczas warszatatów w Krakowie uczestnicy „Grow up to vote” mieli okazję porozmawiać z Panem Piotrem Stoleckim – dyrektorem Biura Europosłanki Róży Thun – o wyborach do Europarlamentu, zadaniach i obowiązkach europosła, polityce na rzecz młodzieży, potrzebach młodych ludzi w obecnych czasach oraz planach rozwoju polityki w przyszłości.
Projekt został zrealizowany w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej tj. gry z imionami, gry integracyjne, zajęcia tematyczne, quizy, analizy, dyskusje, prezentacje, mapy myślowe, burze mózgów, pokazy filmowe, praca w grupach międzynarodowych, wieczory narodowe, refleksje i ewaluacje. Podczas międzynarodowego przedsięwzięcia, młodzież pracowała nad stworzeniem projektowej publikacji oraz krótkiego filmu, promującego aktywność obywatelską młodych ludzi.
„Grow up to vote” miał nie tylko wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników, ale pozwolił im również zdobyć cenne doświadczenie i nawiązać nowe znajomości.