Fundacja Orange zaprasza organizacje i instytucje pracujące z dziećmi oraz młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Już po raz piąty przyznane zostaną granty w wysokości do 30 tysięcy złotych na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 października 2013 r. za pośrednictwem strony: www.akademiaorange.pl

www.akademiaorange.pl

Program Akademia Orange , realizowany przez Fundację Orange, wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, aby włączyć młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Fundacja szuka pomysłów na projekty, dzięki którym dzieci i młodzież wzmacniają swoje kompetencje miękkie, np. umiejętność współpracy w grupie, kreatywność, a także rozwijają umiejętności cyfrowe.

Organizacje i instytucje ( w tym organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki oświatowe, biblioteki) mogą ubiegać się o grant w ramach dwóch ścieżek: na realizację autorskich pomysłów (do 30 tysięcy zł) oraz na realizację projektu wg jednego z gotowych scenariuszy dostępnych na www.akademiaorange.pl. (do 10 tysięcy zł).

Jak ubiegać się o grant?

W pierwszym etapie aplikacji o grant Akademii Orange nacisk położony jest na zaprezentowanie pomysłu na działania i wizji współpracy z młodymi ludźmi w ramach projektu. Z tego względu Fundacja Orange odchodzi od sztywnych zasad tradycyjnych wniosków grantowych – organizacje i instytucje proszone są o przedstawienie swojej koncepcji za pomocą krótkiego filmu. Materiał może być nagrany dowolną techniką i przy użyciu dowolnego sprzętu (komórka, tablet, aparat fotograficzny, kamera). Wnioski można składać za pośrednictwem www.akademiaorange.pl/wniosek do 13 października 2013 r. Wybrane organizacje zostaną zaproszone do drugiego etapu, a zwycięskie inicjatywy wyłoni Kapituła Akademii Orange. Wyniki ogłosimy 12 grudnia 2013 r. Projekty będą realizowane od stycznia do czerwca 2014 r.

Zainspiruj się i dołącz do Akademii Orange!

W czterech edycjach Akademii Orange przyznano granty na łączną kwotę 5,4 miliona złotych, zrealizowano 171 projektów edukacyjnych, w których uczestniczyło ponad 20 000 dzieci i młodzieży. Na ich podstawie powstały nowatorskie, inspirujące materiały dydaktyczne m.in. w formie publikacji on-line czy scenariuszy zajęć. Akademia Orange popiera ideę otwartych zasobów edukacyjnych, dlatego też wszystkie te treści są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Oznacza to, że każdy ma prawo i swobodę korzystania z nich, ulepszania i dzielenia się nimi przy zachowaniu pewnych praw autorskich.

Projekty Akademii Orange są realizowane wspólnie z młodymi uczestnikami – dziećmi i młodzieżą. Dotyczą nowoczesnej edukacji kulturalnej, angażują społeczność lokalną, pobudzają kreatywność, a także integrują i rozwijają umiejętności społeczne młodych ludzi. Więcej informacji o projektach znajduje się na: www.akademiaorange.pl

Więcej informacji udziela:
Maria Adamiec;
Maria.Adamiec@orange.com;
tel. 22 527 40 20