caritas

„Koncert Charytatywny z Okazji Dnia Matki” Gramy dla Mamy z „Golec uOrkiestra” Caritas Diecezji Sosnowieckiej dnia 25 maja 2015 r. organizuje po raz czwarty koncert charytatywny „Gramy dla Mamy” na rzecz otwartego w marcu br. Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu, połączony z uroczystą galą z okazji Roku Caritas w Polsce oraz jubileuszem 10-lecia „Programu Skrzydła”.Koncert odbędzie się w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu a jego gwiazdą będzie Golec uOrkiestra. Współorganizatorem koncertu jest Gmina Sosnowiec, a honorowym patronatem imprezę objął Biskup Sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak oraz Prezydent Miasta Sosnowiec.

Podczas Koncertu, który poprowadzi ks. Paweł Sobierajski zostanie zaprezentowana działalność Domu Matki i Dziecka oraz odbędzie się zbiórka funduszy na jego działalność. Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu, został oddany do użytku w kwietniu br. Jest on dziełem serc ludzi dobrej woli i nadzieją oraz wsparciem dla tych kobiet, które samotnie wychowują swoje dzieci. Znajdują się one często w trudnej sytuacji życiowej ze względu na utratę dachu nad głową czy przemoc domową. O tym jak potrzebne jest to miejsce niech świadczy chociażby fakt, że rokrocznie w trudnej sytuacji życiowej znajduje się w Polsce ponad 800 tysięcy kobiet wraz z dziećmi. Dla takich właśnie – najbardziej potrzebujących osób – Caritas Diecezji Sosnowieckiej prowadzi tak wiele placówek świadczących realną i konkretną pomoc. W ramach swojej działalności, dzięki otrzymanemu wsparciu, możemy udzielać pomocy doraźnej i długofalowej, rzeczowej, finansowej oraz w postaci schronienia osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich. Staramy się wspierać wszystkich, którzy z powodu zbyt niskich dochodów, nie są w stanie samodzielnie egzystować. Bierzemy również udział w organizowaniu pomocy humanitarnej na terenie kraju i poza nim, ofiarom kataklizmów i klęsk żywiołowych. Czwarta edycja koncertu będzie w tym roku wsparciem funkcjonowania Domu, tak by mógł on jak najlepiej nieść wszelką pomoc, jakiej matkom i ich dzieciom, nie są w stanie zapewnić ich bliscy. W tym roku wydarzenie to będzie wyjątkowe, ponieważ koncert połączony będzie z obchodami Roku Caritas w Polsce (z okazji 25 lat istnienia Caritas w Polsce) oraz prezentacją i podziękowaniem za 10-lecie działalności programu stypendialnego „Skrzydła” będącego wsparciem edukacji dzieci z najuboższych rodzin. Podczas koncertu zaprezentują się podopieczni programu „Skrzydła” oraz zostaną wręczone nagrody i specjalne podziękowania darczyńcom. W wydarzeniu tym weźmie udział wielu znakomitych gości, w tym przedstawiciele władz miasta.

Koszt cegiełki – biletu na koncert wynosi 50 pln
Bilety można nabywać w Centrum Informacji Miejskiej oraz w Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu.
Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00 uroczystą galą.

Koncert Charytatywny Caritas Golec uOkriestra