17379

Od dziś można głosować w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu. Twój głos zadecyduje, który ze 104 projektów zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Zaczynamy w piątek, 25 września, a swój głos na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl  będzie można oddać do 5 października.

Głosować mogą WSZYSCY mieszkańcy.

Na formularzu należy podać imię, drugie imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, a także zaznaczyć oświadczenie o prawdziwości podanych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku braku drugiego imienia, należy wpisać słowo „Brak”.

Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy:

• jeden głos na projekt rejonowy (86 projektów),

• drugi głos na projekt ogólnomiejski.(18 projektów)

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Sosnowca, bez względu na wiek. W przypadku osoby niepełnoletniej, należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna. Głosować można na projekty z terenu całego miasta.