centrum wolontariatu 1

23.02.2018r.,w Sali Widowiskowo-Koncertowa MUZA, ul. Warszawska 2, o godzinie 17.00 odbędzie się Gala Dobrych Inicjatyw.

 

To impreza mająca na celu uhonorowanie osób, które mają świadomość i poczucie szczególnej odpowiedzialności społecznej i dążą do poprawy poziomu i jakości życia społeczności, w której żyją, propagując wśród mieszkańców Sosnowca inicjatywy mające na celu podniesienie prestiżu i rangi wolontariatu a ponadto, przyczyniają się do propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego.

Wręczymy nagrody w kategoriach:

Wolontariusz Roku Społeczny

Animator Roku

Firma przyjazna społeczności lokalnej

Szkoła Dobrych Inicjatyw

Społeczna Akcja Roku

Poznaj ludzi którzy zmieniają rzeczywistość