12309988 772053986274496 8129862271822018457 o

Gala Dobrych Inicjatyw, to impreza szczególna, która ma na celu uhonorowanie osób, które na co dzień chętnie angażują się, podejmują i organizują inicjatywy mające na celu poprawę relacji i ocieplenie stosunków społecznych, mają świadomość i poczucie szczególnej odpowiedzialności społecznej, dążą do poprawy poziomu i jakości życia społeczności w której żyją, propagują wśród mieszkańców Sosnowca inicjatywy mające na celu podniesienie prestiżu i rangę wolontariatu a ponadto, przyczyniają się do propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego.

 

Gala Dobrych Inicjatyw 2016
9 grudnia 2016
Sala Widowiskowo-Koncertowa MUZA
Sosnowiec, ul. Warszawska 2
start godz.17.00 Wstęp wolny

Wręczymy nagrody w kategoriach:

Wolontariusz Roku
Społeczny Animator Roku
Firma przyjazna społeczności lokalnej
Szkoła Dobrych Inicjatyw
Społeczna Akcja Roku

Poznaj ludzi którzy zmieniają rzeczywistość

Szkoła Dobrych Inicjatyw:
Gimnazjum nr 16. im. Marii Konopnickiej
Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Społeczna Akcja Roku:
Błękitny Marsz (organizator: Gimnazjum nr 16)
Przystanek św. Mikołaja (organizator: Fundacja Nieinni)
Każdy może zostać Sw. Mikołajem (organizator: Stowarzyszenie ART EDU)
Przyjaciele Piotra Pastusiaka (organizator: osoby prywatne i instytucje)

Społeczny Animator Roku
Leokadia Bigaj (zgłoszona przez osoba prywatna)
Aleksandra Kemona (zgłoszona przez Fundacja dla Młodych)
Krzysztof Płoszaj (zgłoszony przez Radę Dzielnicy Kazimierz)
Anna Szaszkowska (zgłoszona przez Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec)

Wolontariusz Roku
Teresa Bogdała (zgłoszona przez Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek Życie)
Magda Drdzeń (zgłoszona przez Stowarzyszenie Niezależni Sosnowiec)
Agata Heyda (zgłoszona przez Gimnazjum nr 9)
Beata Jankowska (zgłoszona przez Stowarzyszenie Aktywni Sosnowiczanie i Fundacja dla Młodych)
Iwona Kabała (zgłoszona przez Stowarzyszenie Nadzieja na Dom)
Agnieszka Markiewicz (zgłoszona przez Stowarzyszenie Nadzieja na Dom)
Anna Tutaj (zgłoszona przez osoba prywatna i Zespół Opiekuńczo Wychowawczy nr 2)
Grupa wolontariuszy Fundacja Rób Dobro (zgłoszona przez Fundacja Rób Dobro)
Grupa wolontariuszy Gimone (zgłoszona przez UKS Orlęta)

Firma przyjazna społeczności lokalnej

Amtra Sp.z o.o. (zgłoszona przez Fundacja Nieinni)
Arcellor Mittal Poland(zgłoszona przez Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec  i  Stowarzyszenie Nadzieja na Dom)

Broadway Hair Centre (zgłoszona przez Fundacja Nieinni)

Cobra System Sp. z o.o. (zgłoszona przez Fundacja dla Młodych)
Palma Adrian Majcher (zgłoszona przez Fundacja Rób Dobro)
Timken Polska Sp. z o.o. (zgłoszona przez Fundacja Rób Dobro)

Wydarzeniu towarzyszyć będą m.in.:

Występy artystyczne podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej przy Warsztaty Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec

Wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników Programów Aktywności Lokalnej “Centrum”, “Milowice”, “Pogoń” i “Wawel” oraz osób z ich otoczenia w trakcie zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła pod kierunkiem animatora działań plastycznych Pani Katarzyny Zając.

Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego,,Razem, więcej, lepiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym