Fundusz Społeczny Notariatu został utworzony w 2010 r., staraniem Krajowej Rady Notarialnej oraz poszczególnych Izb Notarialnych. Od 2011 r. wspiera w systemie grantów najbardziej ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczne prowadzone przez organizacje pozarządowe w Polsce.Fundusz Społeczny Notariatu ma za zadanie ukierunkować i uporządkować działania społeczne notariatu – tak, aby finansować najbardziej wartościowe inicjatywy i zyskać pewność należytego wykorzystania środków.

Podstawową formą działalności Funduszu jest finansowe wspieranie najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów, wyłonionych spośród propozycji zgłoszonych do otwartego konkursu grantowego przez organizacje pozarządowe. Wyboru dokonuje kapituła, składająca się z osobistości życia publicznego i akademickiego.
Zapraszamy do składania ofert ! 

Zakres tematyczny:
EDUKACJA I MŁODZIEŻ
Rodzaj wsparcia 
DOTACJA
Kto może złożyć wniosek?
Posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe z całego kraju, które:
a) uzyskały osobowość prawną co najmniej od 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego,
b) działają na zasadzie non-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych zysków na cele statutowe.
Na co można uzyskać wsparcie?
Projekty poświęcone walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.
Opis
Cel Konkursu: wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.
Konkurs jest finansowany ze środków Krajowej Rady Notarialnej oraz Izb Notarialnych.
Maksymalna wysokość dotacji: 30 000 zł. 
Ostateczny termin składania wniosków: 15 lipca 2014.
Więcej informacji :

http://granty.pl/index.php?action=dir&dir=2928

 
Masz pytanie na temat tego programu ? Wyślij email na adres
info@granty.pl