W dniach 26.06.2015 – 30.06.2015 Fundacja Aktywni w Europie zrealizowała swój pierwszy projekt “TNT – Together for New Tomorrow” w ramach programu Erasmus+. Na miejsce działań wybrano Poronin.
Projekt miał charakter seminarium kontaktowego. W działaniach wzięły udział organizacje pozarządowe z: Rumunii, Grecji, Turcji, Włoch, Litwy, Węgier, Słowacji i Polski.
Celem Fundacji Aktywni w Europie jest m.in. rozwój i aktywna działalność na forum międzynarodowym. Nadrzędnym celem projektu było więc pozyskanie partnerów do współpracy w międzynarodowym środowisku i realizacja wspólnych inicjatyw w ramach programu Erasmus+.

W czasie przeprowadzonych warsztatów w sposób naturalny promowaliśmy ten program, omawiając go, zastanawiając się wspólnie, w jaki sposób moglibyśmy razem realizować projekty, jak do niego aplikować i jakie należy spełniać kryteria. Formy aktywności w czasie seminarium miały charakter edukacji nieformalnej i pozwoliły na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, które zostaną wykorzystane przez uczestników w ich dalszej pracy z młodzieżą.
Projekt był giełdą wymiany informacji, której efektem są wspólnie przygotowane przez uczestników inicjatywy. Poprzez działania projektu i jego rezultaty (w postaci kolejnych przedsięwzięć) chcemy promować postawy obywatelskie wśród młodzieży, jej społeczną aktywność, przedsiębiorczość i zaangażowanie. Międzynarodowe warsztaty oraz spotkania sprzyjają ponadto dialogow i porozumieniu. Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do promowania wartości europejskich takich, jak tolerancja, poszanowanie dla odmienności, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii.
Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć również stolicę polskich Tatr – Zakopane, a także posłuchać kapeli góralskiej i spróbować lokalnych potraw w czasie wieczoru międzykulturowego.

Jako fundacja istnieją  już na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Aktywni-w-Europie/1461877817455839?ref=hl

{AG}Fundacja{/AG}