11

Sosnowiecka Fundacja Aktywni w Europie w dniach 14 – 22.06.2017 r. zrealizowała swój kolejny międzynarodowy projekt “Future vote”, sfinansowany z funduszy Programu Erasmus+. Partnerami w projekcie była młodzież z litewskiej organizacji Elektrėnų kultūros centras i młodzież ze Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering.
Na miejsce działań wymiany młodzieży został wybrany Poronin. Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Poronin – Bronisław Stoch.
Celem projektu była aktywizacja obywatelska młodzieży oraz zwiększenie jej uczestnictwa w życiu publicznym, zwłaszcza w procesach demokratycznych – wyborach.

Wszystkie działania były realizowane w języku angielskim przy wykorzystaniu metod i narzędzi edukacji pozaformalnej.
Program wymiany był bardzo napięty. Poza licznymi sesjami tematycznymi i zajęciami aktywizującymi, uczestnicy projektu spotkali się w Urzędzie Miasta Zakopane z Radnym Łukaszem Filipowiczem oraz przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane. W czasie spotkania mieli okazję zapoznać się z zadaniami i codzienną pracą radnego, a także funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta oraz podyskutować o roli młodego człowieka w lokalnej społeczności.
W Krakowie w czasie spotkania z Panem Kamilem Zającem – Asystentem Eurodeputowanego prof. Ryszarda Legutko, młodzi ludzie z Litwy, Polski i Słowacji zapoznali się z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego oraz poszerzyli wiedzę na temat pracy europosłów. Zaprezentowali również przed publicznością na Rynku Głównym w Krakowie efekty swojej dotychczasowej pracy – happening i flash mob.
Uczestnicy projektu “Future Vote” odwiedzili również młodzież w Zespole Szkół w Nowem Bystrem. W czasie spotkania z młodszymi kolegami i koleżankami z Gminy Poronin, młodzież z Polski, Słowacji oraz Litwy zrealizowała konkurs plastyczny “Namaluj demokrację” oraz przeprowadziła quiz wiedzy o demokracji.
W czasie trwającej 9 dni wymiany młodzieży uczestnicy poznali swoje kultury, kulturę lokalną, ale przede wszystkim zdobyli nowych, międzynarodowych przyjaciół. Dla wielu osób był to pierwszy, zagraniczny wyjazd oraz pierwsze doświadczenie pracy w zespole międzynarodowym

13141721

.