images14

Marszałek Wojciech Saługa i Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zapraszają na Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych

28 września 2018 roku o godzinie 10.00

Gliwice ul. Bojkowska 37

 

Część I 

10.00 Rozpoczęcie (40 minut)
Aula Drewniana

Wykłady wprowadzające (3 x 10 minut)

 1. Jakie korzyści dla regionu płyną ze współpracy międzysektorowej? 
  – Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika
 2. Jak budować społeczeństwo obywatelskie? 
  – prof. Aldona Wiktorska-Święcka, Uniwersytet Wrocławski
 3. Czy integracja organizacji pozarządowych jest potrzebna? 
  – Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

10.40 Przerwa kawowa (30 minut)

Część II

11.10 Warsztaty tematyczne (90 minut)

5-minutowe prezentacje ekspertów i dyskusja

 1. Co zrobimy razem?

– jak ma wyglądać strukturalna (długofalowa) współpraca urzędu z organizacjami;
– jak do tego dojść; sprawdzone rozwiązania krajowe i zagraniczne;

– w jaki sposób skutecznie uruchomić i rozwijać formalne narzędzia współpracy – rady, zespoły branżowe, ciała dialogu itp.;

Andrzej Gillner – dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 
Piotr Drygała – Dąbrowa Górnicza, Monika Bajka – Dom Aniołów Stróżów, 
Przemysław Smyczek – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
Szymon Surmacz – Stowarzyszenie Wolimierz;

 1. Jak rozmawiać przez „barykady”?

– czym się różni praca w administracji od tej w organizacjach; 
– warsztat dedykowany urzędnikom i pozarządowcom współpracującym z urzędami;

– jak zyskać akceptację specyfiki działania urzędu – procedury, czas podjęcia decyzji, obieg dokumentów; wymogi zawierania partnerstw z organizacjami itp.;

Katarzyna Kuczyńska-Budka – dyrektor Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
Dariusz Supeł – Związek Harcerstwa Polskiego, 
Łukasz Gorczyński – Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, 
Jolanta Czernicka-Siwecka – prezes Fundacji Iskierka
Katarzyna Błaszczyk-Domańska – pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i równych szans

 1. Jak wyposażyć Obywatela?

– ku społeczeństwu obywatelskiemu – co może zrobić administracja a co III sektor;

– sposoby włączania mieszkańców w życie społeczne; jak docierać, do czego inspirować, angażować; atuty wspólnych przedsięwzięć administracji i III sektora;  

Alina Bednarz – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, 
Marcin Gerwin – Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, 
Paweł Wyszomirski – Napraw Sobie Miasto, 
dr Halina Sobańska – Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
dr Katarzyna Tobór-Osadnik – Stowarzyszenie Szalkiem Kobiet

 1. W jaki sposób integrować III sektor?

– kiedy i gdzie tworzyć federację, radę, forum; 
– kto i co może zrobić w gminie, powiecie, regionie;

– co przekonuje społeczników do współpracy, obawy i przeszkody zawiązywania partnerstw, wybór właściwych narzędzi integracji dla różnych środowisk;   

Piotr Masłowski – wiceprezydent Rybnika, 
Łukasz Domagała – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 
Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 
Bartłomiej Świstak Piotrowski – TEAM Kraków, 
Marcin Stempniak – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego


12.40 Podsumowanie 
(30 minut)
Aula Drewniana

Poczęstunek 

Po forum stworzone zostaną rekomendacje do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Rejestracja na konferenecję oraz warsztaty pod linkiem: