baner forum slaskich ngo

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST wraz z Urzędem Miejskim w Zabrzu i partnerami zaprasza na wojewódzką konferencję w ramach Forum Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych. Poświęcona będzie możliwościom współpracy między: organizacjami tzw. trzeciego sektora (fundacje, stowarzyszenia), samorządem lokalnym i przedstawicielami biznesu, na rzecz mieszkańców województwa śląskiego. W programie przewidziane warsztaty, panele dyskusyjne, wykłady.Konferencja będzie miała miejsce w Zabrzu 19 maja 2015 od godziny 10.15 (rejestracja od godz. 9.30). Zapisów można dokonywać przez formularz (do pobrania tutaj)

Szczegółowy program konferencji.

Patronatem honorowym nad Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw społecznych, w ramach którego odbywa się konferencja objęli:

Rzecznik Praw Obywatelskich – dr hab. Irena Lipowicz
Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa
Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik

Więcej informacji na www.mostkatowice.pl  oraz www.slaskasiec.pl