Już w najbliższą sobotę, 11 stycznia o godz. 11:00, Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego przy współpracy Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają na Forum Organizacji Pozarządowych z tematycznymi panelami dyskusyjnymi w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowca.

Harmonogram Forum Organizacji Pozarządowych

Część I.

  1. Przedstawienie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – zadania Rady, Skład oraz Władze – Pani Zofia Szot – przewodnicząca SRDPP.

  2. Omówienie dotychczasowych prac Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji – Pani Zofia Szot – przewodnicząca SRDPP.

  3. Zrelacjonowanie Sosnowieckiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych – święta III sektora w dniu 22 czerwca 2013 r. – Pan Bartosz Gromanowski – koordynator SFOP.

  4. Omówienie oferty Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) w roku 2013 i 2014: szkoleń, doradztwa, wydarzeń itp. – Pani Paulina Adamus – kierownik SCOP.

  5. Przypomnienie o „Małym Grancie” i Inicjatywach Lokalnych – jako formach współpracy organizacji pozarządowych z miastem – Pan Sławomir Dębski – wice przewodniczący SRDPP.

  6. Pytania.

Część II.

Tematyczne panele dyskusyjne w obszarach:

socjalnym, bezpieczeństwa, zdrowia, pracy,

społecznym, promocji i rozwoju, kultury i sztuki, sportu

prowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych przy wsparciu konsultacyjnym Radnych i przedstawicieli poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta.

 

Przewidywany czas zakończenia: godz. 14.00