Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego przy współpracy Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają na Forum Organizacji Pozarządowych z tematycznymi panelami dyskusyjnymi w dniu 11 stycznia 2014 r.

o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowiec. 

Harmonogram Forum Organizacji Pozarządowych

Część I.

  1. Przedstawienie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – zadania Rady, Skład oraz Władze – Pani Zofia Szot – przewodnicząca SRDPP.
  2. Omówienie dotychczasowych prac Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji – Pani Zofia Szot – przewodnicząca SRDPP.
  3. Zrelacjonowanie Sosnowieckiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych – święta III sektora w dniu 22 czerwca 2013 r. – Pan Bartosz Gromanowski – koordynator SFOP.
  4. Omówienie oferty Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) w roku 2013 i 2014: szkoleń, doradztwa, wydarzeń itp. – Pani Paulina Adamus – kierownik SCOP.
  5. Przypomnienie o „Małym Grancie” i Inicjatywach Lokalnych – jako formach współpracy organizacji pozarządowych z miastem.
  6. Pytania.

Część II.
Tematyczne panele dyskusyjne w obszarach:
socjalnym, bezpieczeństwa, zdrowia, pracy,
społecznym, promocji i rozwoju, kultury i sztuki, sportu
prowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych przy wsparciu konsultacyjnym Radnych i przedstawicieli poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta.
 
Przewidywany czas zakończenia: godz. 14.00