Młodzież

W dniach 13 – 19 września 2021, Fundacja Aktywni w Europie zorganizowała międzynarodowy projekt – “Follow me”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus +.
W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, młodzi ludzie z tureckiej grupy nieformalnej – Incir Genclik Grubu oraz łotewskiej szkoły – Vocational Education Competence Centre “Riga State Technical School”. Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników i 2 liderów.
Celem międzynarodowego projektu było:

  • podniesienie świadomości i poszerzenie kompetencji na temat odpowiedzialnego, przemyślanego, zgodnego z prawem i zasadami moralnymi korzystania z Internetu;
  • podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu zagrożeń w Sieci – cyberprzestępstw (jak się przed nimi uchronić, jak reagować i gdzie zgłaszać wszelkie podejrzenia o cyberprzestępstwo) oraz hejtu;
  • podniesienie świadomości i poszerzenie kompetencji na temat możliwości, które daje młodym ludziom Internet w życiu codziennym (hobby, nauka, akcje charytatywne, rozwój, praca);
  • rozwijanie pozytywnych postaw obywatelskich, tj. reagowanie na negatywne zachowania w Sieci takie jak hejt, dyskryminacja, poniżanie; a także równe traktowanie, okazywanie szacunku, bycie tolerancyjnym.

W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy przeprowadzili aktywności, mające na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy i warsztaty tematyczne, podczas których zapoznali się ze zjawiskami cyberprzestępstw, których każdy może stać się ofiarą w przypadku nieodpowiedzialnego i nieprzemyślanego korzystania z Sieci. Rozmawiali o tym, jak im przeciwdziałać i zapobiegać, a także dyskutowali na temat mowy nienawiści w Sieci – zjawiska, które obecnie przybrało ogromnie na sile. Zgłębiali tajniki nowych możliwości, które daje im Sieć, a także ciekawych programów/witryn/aplikacji, które wspierają rozwijanie ich zainteresowań, czy edukację/naukę. Przeanalizowali wyniki ankiet, które przeprowadzili w swoich lokalnych społecznościach na temat social mediów/stron www, z których najczęściej korzystają młodzi ludzi; jak często publikują swoje materiały w sieci, czy są one dostępne dla wszystkich, czy mają określone ustawienia prywatności; a także czy spotkali się oni z hejtem/mową nienawiści w Sieci. Przedstawili dobre praktyki i kampanie społeczne, związane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i cyberprzestępczości oraz dyskutowali o konieczności podejmowania różnych kampanii społecznych i działań w celu podnoszenia świadomości młodych osób w zakresie świadomego i odpowiedzialnego użytkowania Internetu oraz ochrony przed przestępczością w Sieci.
Każde zajęcia były niezwykle interesujące, a młodzi ludzie zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności, które wspomogą ich bezpieczne działanie w Sieci (podczas nauki i rozwijaniu zainteresowań) i uchronią ich przed cyberprzestępstwami.
Młodzi ludzie przeprowadzili również wspólne zajęcia z ekspertem, który na co dzień działa w organizacji pozarządowej przeciwdziałającej cyberprzestępczości i agresji w Sieci oraz spotkanie online z rówieśnikami z lokalnej szkoły oraz konferencję online, w której wzięli młodzi ludzie z państw europejskich. W ramach spotkań, młodzież poruszyła tematykę, dotyczącą mowy nienawiści/hejtu w Sieci; cyberprzestępstw oraz tego jak się ich ustrzec, jak reagować i gdzie zgłaszać takie przestępstwa; legalnego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Spotkania były doskonałą okazją do podzielenia się wypracowanymi rezultatami podczas projektu, wymiany doświadczeń, związanych z aktywnością młodych ludzi w Sieci i wspólnej dyskusji na poruszane tematy.
W ramach wymiany młodzieży nie mogło zabraknąć wieczorów narodowych, przygotowanych przez uczestników. Każdy zespół zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny, wykorzystując różne narzędzia internetowe. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat obcych kultur, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.