Z przykrością zawiadamiamy że FLIRT TOWARZYSKI 50+ mający się odbyć w Klubokawiarni Księgarnia w dniu 28.09.2016r. sie nie odbędzie.

Impreza została odwołana z przyczyn nie zależnych od organizatora.