Szanowni Państwo

Uruchomione zostało finansowanie dla mikro przedsiębiorstw. Wnioskowanie odbywa się poprzez bankowość elektroniczną w poszczególnych bankach, w których założone są konta firmowe. Program dotyczy pożyczek do 324 000 zł z Unii Europejskiej.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 249 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Jakie są warunki finansowania?
– pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
– dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
– rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
-zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Jakie są warunki umorzenia subwencji?
Otrzymana przez mikro-przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
– 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
– 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
– Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.