Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych  pragnie rozpocząć  prace nad  realizacją krótkometrażowego filmu promującego sosnowieckie organizacje pozarządowe.
Abyśmy mogli urzeczywistnić wskazany pomysł konieczne jest jednak oszacowanie ilości chętnych organizacji. W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania tutaj) w terminie do 16 lipca na adres
redakcja.scop@um.sosnowiec.pl

Uwaga! Zgłoszenie nie gwarantuje, że film zostanie zrealizowany. Nastąpi to tylko w przypadku zgłoszenia odpowiedniej ilości organizacji.