Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych pragnie rozpocząć prace nad realizacją krótkometrażowego filmu promującego sosnowieckie organizacje pozarządowe.
Abyśmy mogli urzeczywistnić wskazany pomysł konieczne jest jednak oszacowanie ilości chętnych organizacji. W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych na formularzu zgłoszeniowym (do pobrania tutaj) w terminie do 27 lipca na adres redakcja.scop@um.sosnowiec.pl 

Uwaga! Zgłoszenie nie gwarantuje, że film zostanie zrealizowany. Nastąpi to tylko w przypadku zgłoszenia odpowiedniej ilości organizacji.