czekamy na wasze zgloszenia1

Zapraszamy wszystkie organizacje do zgłaszania chęci udziału w Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
Podobnie jak w poprzednich latach, celem Festiwalu będzie prezentacja lokalnych organizacji pozarządowych oraz integracja trzeciego sektora.

Tegoroczna edycja Festiwalu Organizacji Pozarządowych będzie miała miejsce 16 czerwca 2019 roku na Placu Papieskim w Sosnowcu.
Festiwal pozwoli bliżej poznać nasze Sosnowieckie Organizacje, a także ludzi którzy je tworzą – pełnych pasji i zaangażowania.
Zainteresowanym czynnym udziałem w Festiwalu zostaną udostępnione stanowiska wystawiennicze, na których będzie można zaprezentować swoje prace, wyroby, ulotki, plakaty i inne materiały promocyjne.
Zachęcamy do aktywnego zaprezentowania umiejętności sportowych, występów artystycznych, warsztatów itp.
Zgłoszenia Organizacji można przesyłać do 24 kwietnia 2019 r,. poprzez wypełnienie formularza.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i odesłanie go na adres mailowy: scop@um.sosnowiec.pl