claircity

Zielony Tydzień Unii Europejskiej 2019 odbędzie się w dniach 13-17 maja, a jego tematyka będzie dotyczyć wdrażania polityki ochrony środowiska. To coroczna okazja do dyskusji na temat europejskiej polityki ochrony środowiska.

Zielonemu Tygodniowi towarzyszą wydarzenia partnerskie, które muszą odbyć się w okresie rozpoczynającym się miesiąc przed początkiem Zielonego Tygodnia i kończącym się miesiąc po jego zakończeniu, czyli od 13 kwietnia do 9 czerwca 2019.Temat wydarzenia musi być oparty na problematyce Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej 2019.

Najbardziej typowe przykłady wydarzeń to:

Wydarzenia informacyjne, Dni informacyjne;

Dni Otwarte, Dni Informacyjne;

Wycieczki i wizyty z przewodnikiem; 

Seminaria, warsztaty i konferencje;

Szkolenia i imprezy networkingowe;

Wystawy i targi, festiwale;

Wydarzenia online np. webinaria

Wydarzenia partnerskie zostaną wybrane spośród kwalifikujących się zgłoszeń, które należy złożyć do 15 marca 2019. 

Udział w wydarzeniach może wziąć każda organizacja, organy zajmujące się ochroną środowiska, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, firmy prywatne, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uniwersytety i szkoły wyższe techniczne, media, grupy mieszkańców, interesariusze z innych sektorów (transport, woda, jakość powietrza, turystyka, edukacja, rolnictwo, zrównoważone przedsiębiorstwa).

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową: https://ec.europa.eu/commission/index_en

Wyślij e-mail na adres: env-greenweek@ec.europa.eu

Informacje w skrócie: Tutaj i tutaj i tutaj tutaj