31 marca w Sali Sejmu Śląskiego (Katowice 40-032, ul. Jagiellońska 25) Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli organizuje spotkanie warsztatowe na temat Programu ERASMUS+ Młodzież.Udział w spotkaniu jest bezpłatny jednakże niezbędna jest rejestracja poprzez stronę internetową www.silesia-europa.pl (do dnia 25 marca br., ilość miejsc ograniczona). Przy rejestracji prosimy wskazań obszar, który państwa interesuje tj. wymiany młodzieży, wolontariat europejski, inicjatywy młodzieżowe, partnerstwa strategiczne, mobilność osób pracujących z młodzieżą oraz dialog nt. kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

 

zaproszenie

program ERASMUS + młodzież