konferencja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Katowicach zapraszają na konferencję „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania. Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w regionie z uwzględnieniem nowych źródeł finansowania”, która odbędzie się 17 grudnia w Auli CNTI przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konferencja to prelekcje oraz warsztaty poświęcone zagadnieniom ekonomii społecznej. Jej adresatami są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora (NGO), a także biznesu społecznie zorientowanego.

Głównym celem konferencji jest promocja prezentacja promocja ekonomii społecznej i wymiana myśli i doświadczeń związanych z ekonomizacją podmiotów trzeciego sektora. W szczególności w kontekście roli ekonomii społecznej w niwelowaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego, jako kreatorów przyjaznych miejsc pracy dla osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, czy umożliwiających skuteczną reintegrację społeczną i zawodową.

Podczas konferencji zbędzie można skorzystać z jednego z czterech warsztatów:
• Pomiar efektywności i analiza ryzyka w działalności podmiotów ekonomii społecznej
• Instrumenty motywowania pracowników w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej
• Public relations w praktyce działania podmiotów ekonomii społecznej
• Przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników podmiotów ekonomii społecznej

oraz zostaną poruszone tematy:

• Dlaczego warto wspierać Ekonomię Społeczną?
• Ekonomia społeczna a ubóstwo i wykluczenie społeczne
• Społeczna odpowiedzialność biznesu
• Nowe środki UE na wsparcie przedsiębiorczości społecznej i akademickiej

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie 17 grudnia w: Aula Centrum Naukowych Technologii Informatycznych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. Bogucicka 5

PROGRAM KONFERENCJI

Informację o prelegentach oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.KonferencjaES.garr.pl