Edukacja rozwojem osobistym

Zarząd Stowarzyszenia Klub Abstynenta “Ad-Astra” Sosnowiec informuje o realizacji
zadania publicznego skierowanego dla członków klubów abstynenckich Sosnowca
w okresie 01.09.2013 – 31.10.2013 r.w lokalu klubu “Ad-Astra” Sosnowiec ul. 3 Maja 11
W ramach tego zadania odbywać się będą warsztaty, pogadanki, prelekcje filmów
edukacyjnych, bezpłatne porady psychologiczne oraz przeprowadzone zostanie szkolenie
“Prowadzenie grup wsparcia” dla członków klubów abstynenckich Sosnowca
w dniach 12 i 13.10.2013 r.
Zajęcia będą prowadzone przez terapeutów i psychologów.

 
   – prowadzenie warsztatów w poznaniu siebie i drugich osób – trening i warsztaty w zakresie asertywności poparte filmami edukacyjnymi
   – warsztaty radzenia sobie ze złością i stresem
   – trening o samoocenie i poczuciu własnej wartości
   – relaksacja i wizualizacja – materiały filmowe poglądowe i edukacyjne , nagrania muzyczne
   – mowa ciała warsztaty i ćwiczenia uczestników spotkań
   – parafraza – zagadnienia i ćwiczenia warsztatowe
   – klaryfikacja ćwiczenia i warsztaty
   – zajęcia artystyczne –  dekupaż – pokazy multimedialne o sposobach wytwarzania
   – przeprowadzenie szkolenia dla uczestników spotkań terapeutycznych i warsztatów prowadzonych
     w Stowarzyszeniu w ciągu roku w zakresie „ Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych
     i grup wsparcia dla osób współuzależnionych.
     

Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu kluby abstynenckie Sosnowca.

                                                 Harmonogram
zajęć realizowanych w ramach projektu “Edukacja rozwojem osobistym’
    w okresie od 01.09.2013 r. – 31.10.2013 r. w lokalu Klubu “Ad-Astra”
 
  Sprzęt w postaci notebooka, rzutnika multimedialnego i ekranu projekcyjnego
         do realizacji projektu zakupiono z dofinansowania Gminy Sosnowiec

1. W poniedziałki i piątki w godz. 17.00 – 20.00  spotkania z psychologiem
    bezpłatne porady psychologiczne dla członków klubów abstynenckich
    Sosnowca; “Ad-Astra”, “Dromader”, “Przebudzenie” i “Uwolnienie”
    Prowadząca  – Iwona Kochańska psycholog
2. W każdy piątek w godz. 17.30 – 21.00  prjekcje filmów edukacyjnych
    i poglądowych na tematy związane z chorobą alkoholową- po projekcji
    dyskusje z zaproszeniem członków z klubów sosnowieckich.
    Sprzęt w postaci notebooka, rzutnika multimedialnego i ekranu projekcyjego
   Prowadzący  –  Zarząd Stowarzyszenia “Ad-Astry”
3. W drugą  środę miesiąca w godz. 18.00 –  21.00 – grupa wsparcia
    dla kobiet uzależnionych z zaproszeniem kobiet z klubów sosnowieckich.
    Prowadząca  – Barbara Gawrońska członek Klubu “Ad-Astra”
4. W pierwszy czwartek miesiąca w godz. 18.00 – 21.00 – grupa wsparcia dla
    współuzależnionych dla członków klubów abstynenckich Sosnowca.
   Prowadząca Marysia Szymczyk członek Klubu “Ad-Astra”
4. Szkolenie ‘Prowadzenie grup wsparcia” w dniach 12 i 13 październik 2013 r.
    dla członków klubów abstynenckich Sosnowca w lokalu Klubu “Ad-Astra”.

5. Dnia 06.09.2013 r. godz. 17.30 Spotkanie terapeutyczne – warsztaty
    z Instruktorem Terapii Uzależnień    Anną Błaszkiewicz.
    Temat spotkania: “Samoocena i poczucie własnej wartości”
6. Dnia 17.09.2013r. o godz. 17.30 Spotkanie z psycholog Iwoną Kochańską.
    Temat: relaksacja.
 
Uzgadniane są terminy spotkań z terapeutami i psychologami na pogadanki,
warsztaty i wykłady w lokalu klubu “Ad-Astra” na następny okres.
 
Terminy następnych spotkań będą podawane na bieżąco po  uzgodnieniach
na stronie “Ad-Astry” www.ad-astra.rzsa.pl