e aktywni

Celem projektu jest podniesienie w okresie do 30 listopada 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 13 800 osób powyżej 25 r.ż. objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województw śląskiego i opolskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zwiększenie do 31 VIII 2019 r. wśród 13800 uczestników projektu popytu na nowe TIK oraz ich zastosowania, przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia.
2. Podniesienie do 31 VIII 2019 r. umiejętności aktywnego korzystania z TIK, w tym Internetu wśród min.12420 (tj.90%) uczestników projektu.
3. Zwiększenie do 31 VIII 2019 r. świadomości korzyści płynących z korzystania z nowych TIK w życiu zawodowym oraz osobistym wśród 13800 uczestników projektu.
4. Podniesienie do 31 VIII 2019 r. motywacji do korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych, wśród min. 12420 (tj. 90%) uczestników projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 584 640,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 8 498 440 PLN

Nabór wniosków został przedłużony do 6 grudnia 2018 r. do godz. 24.00 lub do końca dnia wpłynięcia do Operatora setnego w kolejności wniosku o udzielenie grantu. Pozostałe warunki projektu pozostają niezmienne.

Wszystkie informacje TU

W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić do Stowarzyszenia Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica tel. 601 687 273