tablica kredowa, dłonie

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES zaprasza do udziału w seminarium online w ramach projektu pn. „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz”, które odbędzie się 22 czerwca 2022 roku o  godzinie 12:00.

W czasie seminarium, podczas dyskusji, omówione będą powody, dla których powstał cały projekt, działania, które będą w trakcie niego realizowane, a także jaki ma mieć on wpływ na organizacje.

Będzie to idealna okazja, aby usłyszeć o temacie mobbingu pierwszy raz albo dowiedzieć się o nim coś więcej.

Seminarium odbędzie się na platformie ZOOM 22 czerwca 2022 roku (środa) od godziny 12:00 do 13:00.

Prosimy o zgłoszenie chęci wzięcia udziału do 21 czerwca 2022 roku poprzez wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego: https://bonafides.limesurvey.net/139541?lang=pl, w potwierdzeniu zarejestrowania prześlemy link do połączenia.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDESFundację Ajkum im. Anny i Józefa Kumorek.

Jego celem jest monitoring polskich organizacji pozarządowych w zakresie spełnienia zasad wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych.

Pierwszym etapem projektu jest przeprowadzenie ankiety wśród 500 organizacji pozarządowych. Następnie zebrane wyniki badań będą podstawą do zrealizowania szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz do podjęcia kompleksowych działań coachingowo-edukacyjnych.

Powstanie również bezpłatny podręcznik wypracowanych procedur i dobrych praktyk.

Projekt „Działasz– Szanujesz – Nie mobbingujesz” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.