Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL informuje o możliwości składania dokumentów zgłoszeniowych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne zainteresowane  założeniem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

 Nabór wniosków będzie prowadzony do 3 grudnia 2013r.
 
W ramach projektu oferujemy m.in. bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze zarówno przed, jak i po założeniu  Spółdzielni Socjalnej oraz wsparcie finansowe, w tym:
§     dotacje do 120 000,00 złna na pokrycie niezbędnych wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności w formie Spółdzielni Socjalnej(do 20 000,00 zł na osobę);
§     wsparcie pomostoweprzyznawane na okresod 6 do 12 miesięcyna pokrycie niezbędnych i obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością Spółdzielni Socjalnej – w wysokości do 9600,00 zł miesięcznie (do 1600,00 zł na osobę)
 
 
Do projektu mogą przystąpić:
 
1) Osoby fizyczne , o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj.:
– osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
– osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),
– osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.
776, z późn. zm.
 
2) Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94 z 2006r. poz. 651 z późn. zm.), tj.:
– organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
– jednostki samorządu terytorialnego;
– kościelne osoby prawne
 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedziba instytucji (osoby prawne) na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, obejmującego następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki.
 
 

Więcej szczegółowych informacji udziela Punkt Informacyjny działający przy Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej : tel. 032 764 22 98 wew. 32; e-mail: a.blaszczyk@frapz.org.pl
 
Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej projektu www.owes.slask.pl.