mbank

Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
     
Wysokość wsparcia: nie określono.  
Wkład własny: nie jest wymagany.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.
2. Uczelnie wyższe.
3. Biblioteki.
4. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).
2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne.
(np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).
 
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja mBanku (mFundacji).
Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.
Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy m.in.:
– koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty;
– wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne;
– zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;
– trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.
Każdy projekt może zostać dofinansowany maks. 3 razy.
Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.
Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.
UWAGA! W związku z pandemią koronawirusa wszystkim projektom, które rozpoczęły się przed 16.03.2020 przedłużono czas realizacji do 31.12.2020.
 
Termin składania wniosków:  
16 grudnia 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/  
Kontakt:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/kontakt/