batorego

Do 16 września organizacje społeczne, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa mogą składać wnioski o dotacje instytucjonalne z programu Demokracja w Działaniu

prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł.

Więcej informacji na stronie NGO