Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego zaprasza na indywidulane doradztwo dla przedstawicieli NGO na temat możliwości realizacji działań z wykorzystaniem środków funduszy norweskich.  

 Doradztwo jest nieodpłatne i przeznaczone dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej mających siedzibę w subregionie centralnym woj. śląskiego.

Podczas doradztwa będzie można uzyskać praktyczną pomoc w zakresie:

  • określenia działań, na które można uzyskać dotacje
  • omówienia kryteriów dostępu dla projektodawców
  • konstrukcji budżetu i kosztów kwalifikowanych
  • sposobu wypełnienia wniosków aplikacyjnych

Doradztwo realizowane może być w siedzibie organizacji lub w punkcie informacyjnym OWES w GARR S.A. w Katowicach, ul. Powstańców 17.

Osoby chcące skorzystać z doradztwa proszone są o kontakt z doradcą poprzez e-mail owes@garr.pl lub telefonicznie 32 72 85 958.

Doradztwo będzie udzielane od 30 września br.

Konieczne wcześniejsze ustalenie terminu spotkania doradczego.

Zapraszamy