program klub piłkarz

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił w dniu 18 marca dodatkowy nabór wniosków do Rządowego Programu KLUB – edycja 2021. Aplikować można do 24 marca bieżącego roku.

Wniosek musi być́ sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl  Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać́ wyłącznie drogą elektroniczną.

 

ZADANIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Kwota dofinansowania wynosi:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

 

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Treść Programu znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/archiwum-sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-rzadowego-programu-klub3