shutterstock 182203916

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 19 sierpnia 2016 roku.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 lutego 2016 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1763,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html)

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – wysokość środków w naborze 3 000 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku (dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 19 sierpnia 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 30 września 2016 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.