21272590 1936090106666333 6292189499225571761 n

Minister Sportu i Turystyki informuje o przedłużeniu do dnia 20 września 2017 r. terminu składania wniosków w naborze na realizację programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zakresie zadania nr 2 pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 13 października 2017 r.

Szczegóły na stronie Ministerstwa TUTAJ.