Jeżeli czujesz potrzebę pomagania, wierzysz w ideały i wartości “Wiosny”, masz w sobie potencjał, którego nie potrafisz wykorzystać- zgłoś się na wolontariusza Szlachetnej Paczki i zmieniaj życie wielu ludzi. Razem możemy zdziałać naprawdę piękne cuda! Wystarczy mieć ukończone 18 lat i chęć zmieniania świata na lepsze. Stowarzyszenie “Wiosna” czeka na Twoje zgłoszenie do 15 października 2013.

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie. Wystarczy mieć ukończone 18 lat i chęć zmieniania świata na lepsze.

Stowarzyszenie WIOSNA aktualnie znane jest w całej Polsce. Nic dziwnego: tylko w 2012 roku projekt SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. ludzi żyjących w niezawinionej biedzie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. Łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga 300 tys. osób.

Ludzie WIOSNY uczą się poprzez działanie, że każdy z nich jest systemem i każdy współtworzy system społeczny, nad którym nie ma kontroli, ale ma na niego wpływ. A jak działa projekt? Misją SZLACHETNEJ PACZKI jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami. Realizowane jest to poprzez tworzenie systemu pomnażania dobra, w którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. System ten oparty jest o idee miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.

Jeżeli czujesz potrzebę pomagania, wierzysz w ideały i wartości WIOSNY, masz w sobie potencjał, którego nie potrafisz wykorzystać- zgłoś się na wolontariusza Szlachetnej Paczki i zmieniaj życie wielu ludzi. Razem możemy zdziałać naprawdę piękne cuda!

Zgłosić się możesz na stronie www.superw.pl Na Twoje zgłoszenie czekamy do 15 października